Tăng cường đánh giá, rà soát phân vùng chất lượng nước trên các lưu vực sông

Thứ năm, 2/12/2021 | 16:27 GMT+7
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành có buổi làm việc với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, Cục đã chủ trì tổ chức cuộc họp với Tổng cục Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước; Vụ Kế hoạch - Tài chính để cùng thống nhất, nội dung, phương pháp thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, việc lựa chọn sông để rà soát, đánh giá dựa vào tiêu chí các sông thuộc Danh mục lưu vực sông liên tỉnh ban hành tại Quyết định số 1989/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, có xem xét bổ sung sông, nguồn nước có giá trị kinh tế - xã hội chảy qua các khu vực có xả thải lớn (qua khu đô thị, khu công nghiệp)...

Kết quả rà soát cho thấy, tổng số lượng sông giảm từ 181 sông xuống còn 123 sông. Trong đó, lưu vực sông Bắc Trung Bộ còn 11 sông, giảm 16 sông; lưu vực sông Sê San: 6 sông, giảm 3 sông; lưu vực sông Kôn - Hà Thanh: 10 sông, giảm 4 sông;  lưu vực sông Cửu Long: 36 sông, giảm 3 sông; lưu vực sông Hồng -  Thái Bình: 14 sông, tăng 2 sông; lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng: 11 sông, giảm 12 sông; lưu vực sông Ba: 12 sông, giảm 11 sông; lưu vực sông Srêpok: 10 sông, giảm 5 sông; lưu vực sông Trà Khúc: 13 sông, giảm 6 sông.

Rà soát, đánh giá phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông

Về phân đoạn sông, số đoạn sông giảm từ 535 đoạn xuống còn 304 đoạn, trong đó lưu vực sông Bắc Trung Bộ còn 11 đoạn sông; lưu vực sông Sê San còn 17 đoạn sông, giảm 45 đoạn sông; lưu vực sông Kôn - Hà Thanh còn 13 đoạn sông, giảm 18 đoạn sông; lưu vực sông Cửu Long còn 105 đoạn sông, giảm 118 đoạn sông; lưu vực sông Hồng - Thái Bình có 38 đoạn sông, tăng 20 đoạn sông; lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng còn 23 đoạn sông, giảm 16 đoạn sông; lưu vực sông Ba còn 22 đoạn sông, giảm 24 đoạn sông; lưu vực sông Srêpok còn 35 đoạn sông, giảm 13 đoạn sông; lưu vực sông Trà Khúc còn 40 đoạn sông, giảm 17 đoạn sông.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cũng báo cáo, về cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường sẽ thiết kế nội dung dự toán về cấu trúc, tổ chức cơ sở dữ liệu chung cho các dự án đánh giá sức chịu tải đang thực hiện và hướng dẫn các dự án thành phần cập nhật, lưu trữ số liệu vào cơ sở dữ liệu chuẩn đã thiết kế.

Với những kết quả thu được nêu trên, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao sự nghiêm túc của các đơn vị thực hiện quản lý tài nguyên nước trong phối hợp, rà soát nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu các sông liên tỉnh, liên quốc gia. Đồng thời, Thứ trưởng nhất trí với ý kiến của các đơn vị và Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thực hiện theo dự toán để nghiệm thu năm 2021.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị quản lý tài nguyên nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ rà soát các nhiệm vụ, trên cơ sở thiết lập được các mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo các kết quả thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ các quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan, phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và các mục tiêu quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

Theo dwrm.gov.vn