Năng lượng gió

Tạo điều kiện để khởi công dự án Cụm trang trại điện gió B&T tại Quảng Bình

Thứ tư, 26/8/2020 | 14:27 GMT+7
Để tạo điều kiện khởi công dự án trang trại điện gió BT1 và trang trại điện gió BT2 thuộc Cụm trang trại điện gió B&T, ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành công văn số 3022/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty CP Điện gió B&T đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý, đảm bảo khởi công xây dựng dự án Cụm trang trại điện gió B&T đúng thời gian dự kiến (ngày 20/9/2020) nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Điện gió B&T kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm hoàn thành những thủ tục pháp lý và triển khai từng bước tiếp theo theo đúng quy định để khởi công dự án. Cụ thể, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty CP Điện gió B&T đảm bảo an ninh trật tự trong khởi công và quá trình thực hiện dự án. Sở Xây dựng hướng dẫn công ty triển khai thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng 1/500 trong tháng 8/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực thuộc hạng mục trạm biến áp 220kV và nhà văn phòng điều hành cho Công ty CP Điện gió BT1 và khu vực thuộc hạng mục trạm biến áp 220kV cho Công ty CP Điện gió BT2 trước ngày 15/9/2020.

Ảnh minh họa

Trong công văn, UBND tỉnh Quảng Bình cũng nêu rõ, sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Bình về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ để nhà đầu tư khởi công dự án.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các xã có dự án triển khai, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong công tác thi công lán trại, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng lưới điện phục vụ thi công và nâng cấp đường hiện hữu có trong phạm vi khu vực dự án (đường cách lửa, đường dân sinh...) để phục vụ vận chuyển vật tư thiết bị thi công; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với nhà đầu tư có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình chuẩn bị, khởi công, thi công và dự án được hoàn thành, đi vào hoạt động.

Mai Chi