Kinh tế xanh

Tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Thứ tư, 31/1/2024 | 10:56 GMT+7
Ngày 30/1, Trung tâm Chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho hơn 120 doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc.

Hội thảo nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia thực hiện giảm thiểu phát thải nhà kính theo lộ trình; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật và văn bản có liên quan đến quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính; cơ chế hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải thông qua sàn giao dịch tín chỉ carbon, cơ chế bù trừ tín chỉ carbon được áp dụng thử nghiệm từ năm 2025, hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững.

Tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học, Trung tâm Chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Kim Anh cho biết, để triển khai các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 cùng các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết của Chính phủ, các doanh nghiệp sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính trước ngày 31/3/2023 và đến năm 2024. Theo đó, các đơn vị cơ sở sẽ phải kiểm kê khí nhà kính, tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ 2 năm một lần và gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31/3 kể từ năm 2025.

Do đó, hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính, giúp doanh nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, đưa ra giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.

Theo đó, tại hội thảo, các chuyên gia đã hướng dẫn doanh nghiệp về phương pháp, cách thức xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính. Các chuyên gia tư vấn của Cục Biến đổi khí hậu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tổng công ty KPP (Hàn Quốc) cũng thảo luận, định hướng giải pháp áp dụng để kiểm kê khí nhà kính; thực hiện những yêu cầu báo cáo kiểm kê từ nhà cung cấp, nhà đầu tư; hậu kiểm kê và vai trò trong lộ trình chuyển đổi xanh; khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kiểm kê hướng tới hoạch định chiến lược giảm phát thải; tổng hợp các giải pháp đột phá từ nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp... về sử dụng dữ liệu phát thải, những giải pháp xanh từ hệ sinh thái tác động đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, ứng dụng nhiên liệu sạch LNG trong sản xuất công nghiệp.

Các chuyên gia cũng chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế trong hành động hướng tới trung hòa carbon, từ đó giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội.

Ngọc Huyền (T/H)