Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

Thứ sáu, 19/4/2024 | 11:53 GMT+7
Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

EVN vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Cụ thể, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT): đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện truyền tải 500 - 220kV, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam để đảm bảo cấp điện khu vực miền Nam.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư thiết bị, định kỳ đánh giá chất lượng thiết bị và phân loại các vật tư, thiết bị không đáp ứng hoặc chất lượng không đảm bảo; khai thác hiệu quả các thiết bị phát hiện, cảnh báo sự cố để ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải.

Bên cạnh đó, EVNNPT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu và đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối; kiên quyết xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong quá trình triển khai thi công để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố, các sở, ban ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm triển khai thi công, xây dựng các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt các công trình đồng bộ các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, đảm bảo giải tỏa toàn bộ công suất các nhà máy khi đi vào vận hành thương mại theo chỉ đạo tại Thông báo số 117/TB-VPCP.

Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

Các tổng công ty phát điện: tập trung đầu tư các dự án nguồn điện nhằm đảm bảo đáp ứng các phụ tải trên địa bàn. Phối hợp triển khai đồng bộ các công trình nguồn điện với các công trình lưới điện do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư.

Đảm bảo tổ máy/nhà máy vận hành ổn định, tin cậy đáp ứng được yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), không để xảy ra bị động trong mọi tình huống. Đảm bảo nhiên liệu (than, dầu, khí) cho các nhà máy nhiệt điện để phục vụ sản xuất điện với định mức tồn kho tối thiểu được tập đoàn phê duyệt.

Chủ động phối hợp với địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, A0 để điều tiết nước, thực hiện nhiệm vụ chống lũ, tưới tiêu, đảm bảo an toàn hồ đập, sử dụng hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa/liên hồ.

Đảm bảo cung ứng điện năm 2024, chủ trọng trong việc xây dựng các kịch bản vận hành, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, không để xảy ra bị động trong mọi tình huống.

Chỉ đạo quyết liệt trong công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và cung ứng nhiên liệu; tăng cường công tác kiểm tra, củng cố thiết bị, khắc phục ngay các khiếm khuyết của hệ thống thiết bị, đảm bảo vận hành an toàn ổn định.

Đình Tú