Năng lượng phát triển

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng nghị định về cơ chế DPPA

Thứ năm, 11/4/2024 | 08:00 GMT+7
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-BCT ngày 9/4/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).

Theo đó, Ban soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA gồm 20 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng ban.

Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA gồm 30 thành viên do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Việt Hòa làm Tổ trưởng.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp Cục Điều tiết điện lực, các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức soạn thảo, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ các trình tự, thủ tục do pháp luật quy định để trình Chính phủ.

Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện biên soạn và chỉnh lý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA. Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa

Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA được Chính phủ ban hành.

Tiến Đạt