Tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng các công trình điện tại Nam Định

Thứ năm, 21/9/2023 | 14:54 GMT+7
Tại Nam Định, UBND tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn.

Nhiều dự án lưới điện được đầu tư tại Nam Định

Để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển phụ tải trên địa bàn tỉnh Nam Định, EVNNPT và EVNNPC đang thực hiện đầu tư nhiều dự án lưới điện 500 - 220 - 110kV trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trạm biến áp 220kV Hải Hậu và đường dây đấu nối hiện đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu; dự kiến khởi công vào tháng 12/2023.

Đường dây 500kV nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối: dự án phải thực hiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định hồ sơ. Ngoài ra, dự án phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Nam Trực.

Đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa: dự án phải thực hiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng báo cáo thẩm định. Ngoài ra, dự án phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, đồng thời phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

TBA 500kV nhiệt điện Nam Định và đường dây đấu nối, hiện tại dự án đang gặp vướng mắc liên quan đến tiến độ xây dựng hạ tầng của sân phân phối 500kV TBA 500kV nhiệt điện Nam Định (thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Nam Định I).

Đường dây 220kV nhiệt điện Nam Định 1 - Ninh Bình 2, hiện tại dự án đang trong giai đoạn thỏa thuận hướng tuyến với các huyện Yên Khánh (Ninh Bình) và Nghĩa Hưng (Nam Định).

Đường dây 220kV nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc hiện tại dự án đang trong giai đoạn thỏa thuận hướng tuyến với các huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), Kim Sơn (Ninh Bình) và Nghĩa Hưng (Nam Định).

Đối với lưới điện phân phối 110kV, giai đoạn 2021 - 2025, EVNNPC đã và đang đầu tư 17 dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nam Định làm việc với EVN, EVNNPT, EVNNPC về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh

Để thực hiện đầu tư các dự án điện theo quy hoạch được duyệt, hoàn thành nhiệm vụ cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định, EVN cùng các đơn vị thành viên đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các đơn vị của ngành điện (EVNNPT, EVNNPC, PC Nam Định) trong công tác lập, trình, thẩm định Quy hoạch tỉnh và xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nam Định (trong đó có danh mục các dự án điện, kế hoạch sử dụng đất...); trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có căn cứ thực hiện, trong đó đề xuất các có cơ chế để thuận tiện trong quá trình triển khai, hạn chế phải điều chỉnh quy hoạch.

Hỗ trợ EVNNPT, EVNNPC trong công tác chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với các dự án lưới điện theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện tạo điều kiện và hỗ trợ EVNNPT/EVNNPC trong công tác thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí TBA, bồi thường giải phóng mặt bằng theo mục tiêu tiến độ yêu cầu, đảm bảo đủ quỹ đất cho các công trình điện để thực hiện đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

Đảm bảo mặt bằng cho tất cả các dự án điện trên địa bàn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đánh giá cao vai trò của ngành điện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Từ cuối năm 2022 đến nay, rất nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn về đầu tư tại Nam Định. Để có được kết quả đó, ngành điện đã quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh.

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi làm việc

Hiện tỉnh Nam Định bắt đầu khởi động hàng loạt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại 4 cực phát triển của tỉnh gồm các huyện: Ý Yên, Nghĩa Hưng, Giao Thủy và thành phố Nam Định. Thiết kế nhà xưởng hiện nay ở các khu công nghiệp đã tăng quy mô đầu tư từ 4 tầng lên 5 - 7 tầng/nhà xưởng dẫn đến tăng về định mức sử dụng điện bình quân/ha đất tại các khu công nghiệp, từ đó nhu cầu về điện sẽ tăng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng đề xuất ngành điện chủ động, triển khai đầu tư mạng lưới điện hợp lý, đặc biệt tại những khu vực có nhu cầu sử dụng cao, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp.

Đối với các đề nghị của EVN, EVNNPT và các đơn vị thành viên, tỉnh Nam Định sẽ thực hiện bổ sung, tích hợp nhu cầu sử dụng điện vào Quy hoạch tỉnh sát với thực tế. Riêng những vướng mắc đang gặp phải tại các dự án đã đầu tư của EVNNPT, tỉnh sẽ tổ chức riêng một buổi họp để thống nhất giải pháp, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp giải quyết, tháo gỡ. Tỉnh cam kết sẽ đảm bảo giải phóng mặt bằng đối với tất cả các dự án ngành điện đầu tư tại Nam Định; các cấp, ngành chức năng của tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp thuận lợi nhất trong thực hiện thủ tục liên quan.

Thu Hiền