Năng lượng tái tạo

Thêm dự án xử lý và đốt rác phát điện tại TPHCM

Thứ tư, 24/2/2021 | 09:52 GMT+7
Thời gian tới, TPHCM sẽ thúc đẩy và đầu tư dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi.

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), 6 dự án môi trường với tổng vốn 6.000 tỉ đồng sẽ được đầu tư thực hiện trong 5 năm hứa hẹn thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững cho TPHCM. 6 dự án môi trường gồm: dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi; dự án xây dựng bãi chôn lấp số 3 tại khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi; dự án “Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2” tại huyện Bình Chánh; di dời và tái đầu tư nhà máy xử lý chất thải nguy hại từ Đông Thạnh về Phước Hiệp kết hợp chuyển đổi công nghệ tại khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi; triển khai thực hiện đầu tư phương tiện và thiết bị phục vụ hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; đầu tư dự án “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

TPHCM sẽ thực hiện dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi

Theo đó, dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi có vốn đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng, xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ Martin của Ðức, lượng điện sản xuất sẽ hòa điện lưới quốc gia.

Theo ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Citenco, Citenco sử dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo vệ sinh môi trường: “Hiện nay công nghệ lò đốt là của Đức, dự án này xử lý toàn bộ rác sinh hoạt của TPHCM. Sau khi đốt sẽ cung cấp một lượng điện, hoà trên lưới điện quốc gia và cung cấp lại thành điện sinh hoạt cho người dân”.

Cũng tại khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, dự án hoàn thiện bãi chôn lấp rác số 3 tại khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi có vốn đầu tư khoảng 200 tỉ đồng, quy mô 20 ha, công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày bằng công nghệ chôn lấp của Hàn Quốc. Dự án này sẽ được khởi công trong quý I/2021 và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2021.

Nhã Quyên