Thi đua liên kết xây dựng cụm công trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1

Thứ bảy, 19/3/2022 | 10:00 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) BOT Vân Phong 1.

Ngày 18/3, tại Khánh Hòa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng cụm công trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 bao gồm: trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; đường dây 500kV đấu nối TBA 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện dự án NMNĐ BOT Vân Phong 1, đồng thời giao cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tập trung đầu tư các dự án lưới điện đấu nối đồng bộ. Đây là những dự án trọng điểm để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Nam Trung Bộ và miền Nam giai đoạn từ năm 2023 trở đi. 

Theo quy định tại hợp đồng mua bán điện và hợp đồng BOT của dự án NMNĐ BOT Vân Phong 1, EVN có nghĩa vụ hoàn thành dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân không muộn hơn ngày 26/12/2022. Nếu dự án hoàn thành chậm hơn mốc tiến độ này, EVN sẽ phải bồi thường chi phí rất lớn mỗi ngày. Đồng thời, sau 6 tháng, nếu không khắc phục được, chủ đầu tư có quyền chấm dứt dự án và Bộ Công Thương phải mua lại dự án theo quy định tại hợp đồng BOT. Nếu điều này xảy ra sẽ gây thất thoát, thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương, cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các nhà đầu tư.   

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại buổi lễ

Ngoài việc giải toả công suất của NMNĐ BOT Vân Phong 1, việc đầu tư xây dựng các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc vận hành lưới điện truyền tải, đảm bảo cung cấp điện và góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cho các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng thời, các dự án giải tỏa công suất của các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và các tỉnh lân cận; góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam, tạo mối liên kết mạnh giữa hệ thống điện miền Trung và miền Nam, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia.

Dự án tập trung thi công từ tháng 10/2021, qua 8 tháng bắt đầu triển khai và 4 tháng thi công chính thức, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các địa phương nơi dự án đi qua trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục chuyển đổi đất rừng, cùng với sự điều hành quyết liệt của EVN, EVNNPT và CPMB, đến nay, các dự án đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tính đến ngày 18/3, các địa phương đã bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân được 300/304 vị trí móng, về hành lang tuyến, các địa phương đã bàn giao 183/304 khoảng cột.

Về khối lượng thi công toàn tuyến đã đào móng xong 162/304 vị trí, đúc móng xong 133/304 vị trí, lắp dựng cột xong 35/304 vị trí và đang dựng cột 30 vị trí. Hiện toàn tuyến, những vị trí nào có mặt bằng và có thể đáp ứng yêu cầu thi công EVNNPT đều yêu cầu các nhà thầu triển khai thi công ngay.

Đối với dự án TBA 500kV Vân Phong hiện nay đã bàn giao mặt bằng đang triển khai thi công theo tiến độ yêu cầu đặt ra. Phần nhánh rẽ đường dây 220kV đấu nối bàn giao mặt bằng móng 54/62 vị trí, bàn giao hành lang tuyến 20/62 khoảng cột. 

Để có được kết quả trên, quá trình triển khai dự án, EVN/EVNNPT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự ủng hộ và giúp đỡ của UBND và chính quyền địa phương có đường dây đi qua thuộc các tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Cùng với đó là sự chỉ đạo, quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ dự án

Phát biểu tại Lễ phát động thi đua liên kết, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), các nhà thầu, các đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan, phải cử lãnh đạo có trách nhiệm bám tuyến để tập trung tổ chức điều hành công trường, huy động tất cả các nguồn lực, tranh thủ thời gian, thời tiết, nỗ lực phấn đấu, hăng say làm việc và phối hợp tốt hơn nữa với các địa phương trong việc đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo cam kết không muôn hơn ngày 26/12/2022.

Yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kinh nghiệm và những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua liên kết trên các công trình lưới điện truyền tải trong những năm qua để tiếp tục thi đua lao động sản xuất trên công trình các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1, hoàn thành đóng điện kịp và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp bách của các dự án, lãnh đạo EVNNPT đã chỉ đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty và CPMB tập trung nhân lực, khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án. Chủ động, tích cực bám sát các cơ quan có liên quan để phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án. Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục lựa chọn thầu; thành lập Ban điều hành cụm các dự án trọng điểm giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 trực thuộc CPMB và các Ban Tiền phương trực thuộc Ban Điều hành; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý dự án.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu tại buổi lễ

Hiện nay, EVNNPT/CPMB thường xuyên làm việc với các địa phương, nhà thầu và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên công trường để bàn giao mặt bằng các vị trí móng còn lại và hành lang tuyến theo kế hoạch cho các nhà thầu xây lắp. Trên cơ sở tiến độ chi tiết các công việc đã thống nhất với nhà thầu, tổ chức điều hành công tác thi công, bám sát công trường để đôn đốc giám sát, kịp thời giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng của dự án. 

Thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, EVN có ý kiến với UBND các tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

Tổ chức điều hành các đơn vị tham gia dự án có sự phối hợp vì mục tiêu chung để công trình về đích cùng một thời điểm, nhất là sự hỗ trợ qua lại giữa các đơn vị xây lắp, của Công ty truyền tải điện, sự phối hợp nghiệm thu trên toàn tuyến, sau khi đơn vị thi công xong thì việc nghiệm thu cũng được hoàn thành. 

EVNNPT/CPMB đã yêu cầu nhà thầu xây lắp bố trí lãnh đạo của nhà thầu, lãnh đạo của từng thành viên nhà thầu trong liên danh có mặt tại công trường để chỉ huy, điều hành thi công, hoàn thành theo tiến độ cam kết. Lãnh đạo các nhà thầu phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bồi thường phục vụ thi công, đảm bảo hoàn thành bàn giao công trình tạm phục vụ thi công đồng bộ với tiến độ bàn giao móng tháng 4/2022 và hành lang tuyến tháng 6/2022. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng giải pháp thi công kéo dây vượt rừng đối với các đoạn tuyến đi qua rừng có thiết kế vượt rừng. Tăng cường cán bộ để tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần móng và hành lang tuyến còn lại, bồi thường phục vụ thi công, cùng với địa phương và CPMB để giải quyết các vướng mắc trong suốt quá trình thi công đào đúc móng, lắp dựng cột và kéo dây. 

EVNNPT yêu cầu các nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện máy móc thiết bị thi công trên công trường, tranh thủ thời tiết, sẵn sàng tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo hoàn thành theo các mốc tiến độ đảm bảo hoàn thành đúc móng toàn tuyến ngày 30/6/2022; hoàn thành lắp dựng cột ngày 31/08/2022; hoàn thành kéo dây ngày 30/11/2022.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động Chỉ thị liên tịch của Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về thi đua liên kết hoàn thành tiến độ các dự án.

Nội dung thi đua liên kết

Mục tiêu thi đua: tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự án.

Thời gian thi đua: từ ngày 18/3 đến hết ngày 25/12/2022.

Đối tượng tham gia thi đua: các tập thể, cá nhân các đơn vị tham gia xây dựng cụm công trình giải toả công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.

Các mục tiêu cụ thể:

Dự án đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong – nhiệt điện Vĩnh Tân: hoàn thành đúc móng: ngày 30/6/2022; hoàn thành lắp dựng cột: ngày 31/8/2022; hoàn thành kéo dây: ngày 30/11/2022; hoàn thành nghiệm thu và đóng điện: ngày 25/12/2022.

Dự án trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; dự án đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân: hoàn thành nghiệm thu và đóng điện ngày 25/12/2022.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT

18 Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

www.npt.com.vn

info@npt.evn.vn

facebook.com/Truyentaidienquocgia

SĐT: 042 222 6666 - FAX: 042 220 4455

Xuân Tiến