Văn hóa, du lịch

Thư viện quốc gia trưng bày tư liệu sách, báo mừng Đảng mừng xuân

Thứ hai, 30/1/2023 | 08:13 GMT+7
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), mừng xuân Quý Mão 2023, Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày tư liệu sách, báo với chủ đề “Mùa xuân dâng Đảng”.

Trưng bày tư liệu sách, báo với chủ đề “Mùa xuân dâng Đảng” tại Thư viện quốc gia Việt Nam

Theo thông tin từ ban tổ chức, trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng xuân Quý Mão 2023, Thư viện quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày tư liệu sách, báo với chủ đề “Mùa xuân dâng Đảng” tại 31 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm.

Hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quá trình thành lập Đảng, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, cùng những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn của đất nước trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua.

Theo đó, trưng bày giới thiệu hơn 300 tư liệu dạng sách, được sắp xếp theo 2 nội dung: “Những chặng đường vẻ vang của Đảng” và “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Bên cạnh đó, còn có hơn 200 ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san số xuân của các ban, Bộ, ngành Trung ương... được giới thiệu tại đây. Qua đây, độc giả sẽ hiểu hơn về quá trình thành lập Đảng, về lịch sử vẻ vang; vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 93 năm qua; những dấu mốc quan trọng cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; công tác đào tạo đội ngũ, chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước; thể hiện sâu sắc lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 25/2 để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân trên địa bàn, cũng như cả nước.

Bảo Ngọc