Điện mặt trời mái nhà

Thúc đẩy phát triển mô hình điện mặt trời phân tán tại Quảng Trị

Thứ ba, 7/12/2021 | 10:04 GMT+7
Trung tâm Phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) vừa phối hợp với Viện Môi trường và Phát triển bền vững (VESDI) tổ chức hội thảo trực tuyến về giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình điện mặt trời phân tán tại tỉnh Quảng Trị.

Đây là chương trình nằm trong Tháng năng lượng tái tạo 2021 của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA).

Hội thảo gồm 2 phiên. Phiên thứ nhất có chủ đề “Các giải pháp thúc đẩy mô hình điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở công, hộ gia đình và khu công nghiệp tại Quảng Trị” thông tin về hiện trạng và tiềm năng của điện mặt trời mái nhà trên mái nhà công và hộ gia đình tại Quảng Trị; câu chuyện tiên phong thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tại Quảng Trị. Phiên thứ hai có chủ đề “Các giải pháp thúc đẩy mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất và nông nghiệp tại Quảng Trị” thông tin về: hiện trạng và tiềm năng của mô hình điện mặt trời trong việc sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị và thảo luận mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, đại biểu chia sẻ và cập nhật về bối cảnh chuyển dịch năng lượng quốc tế và tình hình phát triển nguồn năng lượng tại Việt Nam theo dự thảo Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, tập trung phân tích hiện trạng, tiềm năng điện mặt trời mái nhà trên cơ sở công, hộ gia đình, khu công nghiệp và kế hoạch thúc đẩy giải pháp điện mặt trời mái nhà tại Quảng Trị; thảo luận các cơ hội, rào cản cho việc thúc đẩy ứng dụng điện mặt trời; hiện trạng, tiềm năng các mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất và nông nghiệp tại Quảng Trị.

Một hệ thống điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình ở TP Đông Hà, Quảng Trị

Theo đánh giá của các chuyên gia, tiềm năng phát triển điện mặt trời phân tán tại Quảng Trị rất lớn. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà giúp giảm chi phí sử dụng tiền điện của hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp; đóng góp sản lượng đáng kể giải quyết vấn đề thiếu điện của hệ thống điện quốc gia; tăng vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy được tiềm năng và nguồn lực của địa phương. Tuy nhiên, hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trên cơ sở công dù có tiềm năng lớn nhưng vướng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 nên khó triển khai thực hiện được.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách phát triển điện mặt trời của Chính phủ đã hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020, đến nay chưa có quy định mới ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. 

Thời gian tới, GreenID phối hợp với VESDI thực hiện các mục tiêu và hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2022 nhằm thúc đẩy thực hiện các chính sách để phát triển những giải pháp năng lượng phân tán cho các cơ sở công, hộ gia đình và doanh nghiệp nhằm tận dụng tối đa tiềm năng lắp đặt ở các khu vực này, gợi mở hướng phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại chỗ của các đối tượng, góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia về việc truyền tải và mong muốn đưa Quảng Trị trở thành địa bàn tiên phong trong chuyển dịch năng lượng sạch.

Theo số liệu của Công ty Điện lực Quảng Trị, tính đến 31/12/2020, tỉnh Quảng Trị có 735 hệ thống điện mặt trời mái nhà của các cơ sở công và khu công nghiệp, hộ gia đình, trang trại với tổng công suất trên 112.689 kWp.

Nhã Quyên (t/h)