Năng lượng tái tạo

Cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Thứ sáu, 1/12/2023 | 10:02 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 457/GPMT-BTNMT cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy điện rác Sóc Sơn thuộc khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Hà Nội).

Theo quyết định được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy điện rác Sóc Sơn địa chỉ tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) và thay thế cho giấy phép môi trường số 376/GPMT-BTNMT ngày 27/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp.

Theo đó, công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 4.000 tấn/ngày đêm (gồm 5 lò đốt, công suất 800 tấn/ngày đêm/lò đốt; lượng rác tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày đêm; lượng rác đưa vào lò đốt 4.000 tấn rác/ngày đêm). Công suất phát điện 90 MW (gồm 3 tổ máy; công suất 30 MW/1 tổ máy; trong đó đã bao gồm công suất phát điện dự phòng 15MW). Tổng diện tích dự án là hơn 17,5ha. Quy trình sản xuất tóm tắt: rác thải sinh hoạt → bể chứa rác → đảo trộn → lò đốt → lò hơi → tuabin hơi → máy phát điện → điện → hệ thống phân phối điện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội có trách nhiệm vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại giấy phép này và phải dừng ngay việc xả khí thải, nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường; trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung đã được quy định tại giấy phép phải kịp thời báo cáo đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung cập nhật về khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh. Thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Lan Anh