Thực hiện chuyển đổi số tài nguyên và môi trường

Thứ sáu, 15/12/2023 | 11:20 GMT+7
Ngày 15/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị chuyển đổi số tài nguyên và môi trường năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường cho biết, những năm qua công tác chuyển đổi số được Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách. Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhấn mạnh định hướng phát triển đất nước dựa trên chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

Theo ông Lê Phú Hà, với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, năm 2023 xác định quan điểm dữ liệu số là tài nguyên quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia; ban hành Chiến lược Chính phủ số; Chiến lược kinh tế số và xã hội số, Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia; Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư.

Hội nghị chuyển đổi số tài nguyên và môi trường năm 2023

Chuyển đổi số, dữ liệu số cũng là nền tảng của sự phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Trong định hướng đó, ngành tài nguyên và môi trường đã quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, vận hành Chính phủ/Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đạt được những kết quả quan trọng như: cơ chế chính sách hoàn thiện, công tác xây dựng hoàn thiện dữ liệu của ngành đã có nhiều chuyển biến, hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin được hiện đại hóa, đồng bộ, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện trên môi trường điện tử; cung cấp đầy đủ qua dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính của ngành, hiện tại Bộ đang triển khai dự án Xây dựng hệ thống điều hành thông minh tại Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Nhờ đó, chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI index) của Bộ Tài nguyên và Môi trường được xếp thứ 3/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ có dịch vụ công; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT index) được xếp hạng thứ 2/17 Bộ và cơ quan ngang Bộ có dịch vụ công.

Tham luận tại hội nghị, Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý tham luận về “Chuyển đổi số trong đo đạc bản đồ và thông tin địa lý”; Cục Đăng ký và Dữ liệu đất đai với tham luận “Triển khai kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng đất năm 2024”; Cục Bảo tồn và đa dạng sinh học với tham luận “Giới thiệu, triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia”; Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa báo cáo tham luận “Kinh nghiệm về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử”… Các tham luận góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

Huyền Dung