Văn hóa, du lịch

Thực hiện đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030

Thứ ba, 31/10/2023 | 11:02 GMT+7
Theo đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030 vừa được UBND thành phố phê duyệt mới đây, ngành công nghiệp văn hóa sẽ được thành phố định hướng là lĩnh vực phát triển nhanh chóng, đột phá trong chiến lược phát triển quốc gia.

Đề án nêu rõ, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa hiện nay, việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa trở thành một yêu cầu cấp thiết. Nhiều quốc gia phát triển công nghiệp văn hóa ở mức chuyên nghiệp, nhất là ở các nước phát triển, đã áp dụng mô hình văn hóa mở đường cho nhiều hoạt động kinh tế. Các ngành công nghiệp văn hóa được coi là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, là trọng tâm và là lĩnh vực đột phá trong chiến lược phát triển quốc gia.

Bắt kịp xu thế đó, TPHCM đặt ra mục tiêu việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế sản xuất, dịch vụ và kinh tế sáng tạo quan trọng, phát triển rõ rệt về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm thông qua việc sản xuất sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân thành phố và xuất khẩu. Đồng thời, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người TPHCM; xác lập được thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa của thành phố.

Phấn đấu phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM mang tầm cỡ quốc gia, khu vực

Với định hướng đó, đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM tập trung thực hiện chủ yếu 8 ngành: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; quảng cáo; du lịch văn hóa; thời trang.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố phấn đấu phát triển trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực; đầu tư nguồn lực phù hợp, khuyến khích xã hội hóa, tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, có giá trị đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố gồm quảng cáo, thời trang, triển lãm, điện ảnh, du lịch văn hóa. Định hướng và từng bước phát triển các ngành nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh, triển lãm trở thành ngành dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Giai đoạn 2026 - 2030, đề án đặt mục tiêu phát triển đa dạng, đồng bộ, hiện đại tất cả các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố một cách bền vững, được ứng dụng công nghệ tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của thành phố sẽ có thương hiệu uy tín trong khu vực và quốc tế, đạt tiêu chuẩn các nước phát triển, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa của khu vực và thế giới. Xây dựng TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, để phát triển công nghiệp văn hóa trở thành động lực nội sinh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, làm cầu nối phát triển liên kết vùng, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh văn hóa, con người TPHCM ra khu vực và thế giới, từ nay đến năm 2030, thành phố xác định một số giải pháp ưu tiên phát triển ngành công nghiệp văn hóa như: nghiên cứu đề xuất bổ sung vào quy hoạch sắp tới của thành phố những vị trí để phát triển ngành công nghiệp văn hóa; gắn kết, đẩy mạnh liên kết vùng tạo động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa hiện đại, tạo động lực cho ngành phát triển; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, hợp tác, giao lưu văn hóa; hình thành trung tâm mua sắm, thương mại, giải trí.

Thành phố sẽ kêu gọi đầu tư, khuyến khích các mô hình đầu tư và kinh doanh về công nghiệp văn hóa, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nghiên cứu thành lập Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa, trung tâm sáng tạo; củng cố nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị một số trường nghệ thuật trên địa bàn. Đồng thời, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, hình thành sản phẩm di lịch văn hóa – lịch sử mang tính đặc trưng; tổ chức nhiều sự kiện lớn mang tính chất thường niên, đặc trưng, đặc sắc của thành phố về các ngành công nghiệp văn hóa. Tạo ra một số sản phẩm, thương hiệu đặc sắc, đặc trưng mang tầm quốc gia trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa; thực hiện các quy định về quyền sở hữu trí tuệ; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội nghề nghiệp; nâng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

Về vấn đề xã hội hóa, thành phố sẽ sớm có cơ chế tiếp nhận đề xuất từ doanh nghiệp và đặt hàng sản phẩm phát triển công nghiệp văn hóa cho doanh nghiệp để phát huy tiềm năng, thế mạnh doanh nghiệp; tạo sự yên tâm, tin tưởng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư ổn định, lâu dài; có cơ chế đặc thù để định hướng ủng hộ, tạo điều kiện, hỗ trợ hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân mang tính đầu tàu, dẫn dắt, tiên phong phát triển 8 ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn của thành phố.

Huyền Dung