Tiến tới xây dựng bộ chỉ số chung cho phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Thứ tư, 25/10/2023 | 08:00 GMT+7
Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2023 dự án đô thị thông minh và công nghệ xây dựng (gọi tắt là dự án VKC).

Ngày 12/5/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-BXD phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thực hiện dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”. Dự án VKC được triển khai thực hiện góp phần đẩy nhanh công tác thực hiện Đề án 950 thông qua việc xây dựng Hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam và các hoạt động tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ về đô thị thông minh.

Về phía Việt Nam, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ triển khai cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan. Phía Hàn quốc đơn vị chịu trách nhiệm chính là: Viện Kỹ thuật công trình và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS); Tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH); Cơ quan công nghệ hạ tầng tiên tiến Hàn quốc (KAIA).

Ngay sau khi văn kiện dự án được phê duyệt, nhiều nội dung nghiên cứu đã được các đơn vị phía Hàn Quốc triển khai thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển, so sánh với bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam, từ đó bước đầu đưa ra một số khuyến nghị bộ chỉ số cho quy trình công nhận đô thị thông minh. Các kinh nghiệm của phía Hàn Quốc trong việc lồng ghép những giải pháp công nghệ, hướng tiếp cận mới để thí điểm vào một khu vực quy hoạch phân khu được đặt ra và bước đầu đã lựa chọn được địa bàn để thí điểm tại Việt Nam.

Những kết quả nghiên cứu sẽ được tích hợp vào nội dung chương trình và tài liệu đào tạo về đô thị thông minh, triển khai đào tạo bồi dưỡng thí điểm trong năm 2023 cho các đơn vị, địa phương tại Việt Nam để từng bước hiện thực hóa Đề án 950 của Chính phủ về phát triển đô thị Việt Nam thông minh bền vững.

Ảnh minh họa

Năm 2023, cả 4 hợp phần chính của dự án là: xây dựng Hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam; thí điểm lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh; thành lập Trung tâm VKC (Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng); tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ; hợp tác đào tạo về đô thị thông minh đều được tích cực triển khai và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, hoàn thành dự án thí điểm 3D, thiết kế, xây dựng khu An Vân Dương – thành phố Huế là khu đô thị mẫu, điển hình về đô thị thông minh gồm giao thông thông minh, an ninh an toàn trong đô thị; đô thị thông minh với năng lượng thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, du lịch thông minh, truyền thông thông minh… Xây dựng Ebook luôn cập nhật nội dung mới, các video giảng dạy về đô thị thông minh tại Việt Nam; thực hiện đào tạo bồi dưỡng về đô thị thông minh theo hướng đào tạo mới với phương pháp tổng hợp và phân tích bám sát yêu cầu phía Việt Nam...

Đặc biệt, dự án đang tiến hành xây dựng Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn gồm 1.600 m2 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị gồm khu triển lãm công nghệ, khu đào tạo có phòng học thông minh, khu vực trải nghiệm công nghệ thông minh 3D, các không gian làm việc, thảo luận, hợp tác trao đổi công nghệ kỹ thuật đô thị thông minh ở Tây Hồ Tây.

Theo ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam sẽ phối hợp thống nhất làm một bộ chỉ số chung cho xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Thông qua dự án VKC sẽ hỗ trợ việc phát triển đô thị thông minh của Việt Nam hiệu quả và bộ chỉ số đô thị thông minh gồm 60 chỉ số phù hợp với điều kiện của Việt Nam, có thể áp dụng cho tất cả các địa phương trên cả nước triển khai thời gian tới.

Việc Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc cho lĩnh vực phát triển đô thị thông minh thông qua dự án VKC là cần thiết và hữu ích trong bối cảnh Việt Nam đang bước đầu xây dựng đô thị thông minh. Dự án sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chiến lược phát triển ngành, công tác lập quy hoạch phát triển đô thị trên toàn quốc bền vững thông qua: xây dựng hướng dẫn về đô thị thông minh và thí điểm áp dụng quy trình công nhận đô thị thông minh; thực hiện thí điểm quy hoạch tổng thể đô thị thông minh; tăng cường năng lực, trao đổi và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh để tiến tới hình thành được chuỗi đô thị thông minh trên phạm vi cả nước vào năm 2030.

Nhã Quyên (t/h)