Tiết kiệm điện năng

Tỉnh Tiền Giang phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ

Thứ năm, 10/8/2023 | 08:00 GMT+7
UBND tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu, trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

UBND tỉnh Tiền Giang mới đây đã ban hành Kế hoạch số 362/KH-UBND về thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, góp phần khắc phục thiếu hụt nguồn điện quốc gia và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện.

Kế hoạch đặt mục tiêu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025; đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Để thực hiện được mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như:

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở: đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời: phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.

Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình.

Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ.

Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất, trong đó các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm, rà soát, đảm bảo việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện có liên quan.

Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan đoàn thể tỉnh hỗ trợ chỉ đạo đơn vị trực thuộc các cấp tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện tiết kiệm điện theo kế hoạch này và giám sát việc thực hiện.

Nhã Quyên