Tiết kiệm điện năng

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 12/3/2024 | 10:09 GMT+7
Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình mới đây đã ban hành Kế hoạch số 391/KH-SCT về tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, sự kiện Giờ Trái đất hàng năm do Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai đã trở thành sự kiện được chào đón trên khắp các tỉnh thành của cả nước, được cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Thực hiện văn bản số 1168/BCT-TKNL ngày 26/2/2024 của Bộ Công Thương và văn bản số 113/UBND-VP3 ngày 29/2/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Năm 2024, chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen” nhằm nỗ lực để toàn cầu có một hệ sinh thái xanh mà trong đó mỗi dự án tại một địa phương, một quốc gia được kết nối và có tác động đến toàn cầu.

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng giao thông tiến hành tắt đèn vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bắt đầu từ 20g30p đến 21g30p ngày 23/3/2024 tại những tuyến phố không bị ảnh hưởng đến giao thông đi lại của các phương tiện và an ninh trật tự khu vực.

Sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm nay sẽ bắt đầu từ 20g30p đến 21g30p ngày 23/3/2024

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Du lịch: chỉ đạo các phòng ban có liên quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất trên phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền vận động các nhà hàng, khách sạn thực hiện tắt thiết bị chiếu sáng ngoài trời và thiết bị điện không cần thiết trong Giờ Trái đất từ 20g30p đến 21g30p ngày 23/3/2024. Tạo điều kiện cấp phép để sớm triển khai việc treo băng rôn tuyên truyền tại những tuyến đường phố chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền cho cơ sở lưu trú du lịch và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình xây dựng phương án thực hiện và kiểm tra việc tiết kiệm điện đối với các hình thức chiếu sáng quảng cáo trên pano, áp phích, bảng hiệu...

Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức hoạt động truyền thông, vận động các tầng lớp học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Đưa nội dung tuyên truyền các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong các buổi ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với hình thức đa dạng, phù hợp.

Tỉnh đoàn Ninh Bình: chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực để Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024.

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, treo băng rôn tại trụ sở công ty và Điện lực các huyện, thành phố. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình thực hiện các phóng sự, bài viết về chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông. Tuyên truyền rộng rãi về nhưng biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tình hình cung cấp điện khi xảy ra thiếu điện.

Lan Anh