Văn hóa, du lịch

Tổ chức điều tra tài nguyên du lịch trên toàn quốc

Thứ năm, 9/5/2024 | 14:25 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch trên toàn quốc trong vòng 5 năm.

Cụ thể, theo Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL, bắt đầu từ năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức, điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 5 năm.

Đối tượng điều tra là tài nguyên du lịch tự nhiên gồm: cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch. Tài nguyên du lịch văn hóa cũng là đối tượng được điều tra theo kế hoạch bao gồm: di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Tổ chức điều tra tài nguyên du lịch trên toàn quốc

Quyết định nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ của công tác tổ chức điều tra tài nguyên du lịch là xây dựng kế hoạch, phương án điều tra; xây dựng phần mềm và các tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác điều tra tài nguyên du lịch; tổ chức tập huấn công tác điều tra; tổ chức triển khai điều tra; tổ chức tổng hợp, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; tổ chức công bố và lưu trữ kết quả điều tra.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam làm nhiệm vụ xây dựng phương án tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch; chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, phương án điều tra tài nguyên du lịch; phối hợp với các Bộ, ngành địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ về điều tra tài nguyên du lịch.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, khi phát hiện thêm các loại tài nguyên mới hoặc quá trình khai thác, phát huy giá trị, nhận diện ra những yếu tố mới gắn với các tài nguyên đang khai thác, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp đề xuất của các địa phương và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện điều tra bổ sung hoặc đánh giá lại tài nguyên du lịch.

Bên cạnh đó, Cục tiến hành xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn điều tra; các phần mềm nhập thông tin và tổng hợp kết quả, dữ liệu về tài nguyên du lịch gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch; các công cụ hỗ trợ công tác điều tra thu thập thông tin (phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI), phiếu điện tử trực tuyến (webform), mẫu biểu tổng hợp); phối hợp với địa phương lập phương án tuyển chọn đội ngũ điều tra viên, giám sát viên; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, triển khai khảo sát, thu thập thông tin, nhập thông tin lên hệ thống; rà soát kinh phí hàng năm cho các nhiệm vụ về triển khai công tác điều tra tài nguyên du lịch…

Thanh Bảo