Công trình xanh

Tổ chức triển lãm giới thiệu những thành tựu về kiến trúc của quốc gia

Thứ sáu, 25/8/2023 | 08:00 GMT+7
Triển lãm Kiến trúc (EXPO Kiến trúc) 2023 có chủ đề “Kiến trúc - Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”. Đây chính là triển lãm chuyên ngành duy nhất tại Việt Nam giới thiệu những thành tựu về kiến trúc của quốc gia trong thời gian qua.

EXPO Kiến trúc 2023 sẽ do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức từ ngày 8 - 10/9 tới đây tại Phú Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên có triển lãm kiến trúc được tổ chức chính thống.

Sự kiện sẽ là diễn đàn khoa học chuyên sâu về kiến trúc Việt Nam và thế giới (Architecture Forum), hội tụ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc - quy hoạch cùng chuyên ngành khác liên quan.

Bên cạnh đó, EXPO Kiến trúc 2023 cũng thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới, tạo nên đặc trưng của kiến trúc Việt Nam; quảng bá kiến trúc Việt Nam ra thế giới cũng sẽ được chia sẻ, trao đổi tại sự kiện.

Phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai

Các hoạt động của EXPO Kiến trúc hướng tới việc truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa thực tiễn, tầm quan trọng của định hướng và mục tiêu phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ đó, phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng trong việc tham gia vào quá trình phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần tạo lập, hoàn thiện môi trường cư trú tiện nghi và bền vững; xây dựng hình ảnh kiến trúc Việt Nam hòa nhập với kiến trúc khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có chuỗi các hoạt động như: tham quan thực tế dự án tiêu biểu tại Kiên Giang áp dụng công trình kiến trúc xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; 1 phiên khai mạc toàn thể, 2 hội thảo chuyên đề và 1 triển lãm kiến trúc song song.

Tại phiên khai mạc toàn thể và tọa đàm với chủ đề “Kiến trúc - Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tham gia thảo luận, góp ý đối với khung chính sách nhằm đạt được mục tiêu phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai.

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị về mô hình thúc đẩy xã hội hóa huy động nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, bảo đảm phát triển bền vững; tạo cơ chế thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình mới về công trình xanh tại Việt Nam.

Nhã Quyên