Tổng doanh thu của PV Power ước đạt 20.082 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2021

Thứ tư, 15/9/2021 | 10:13 GMT+7
Theo thông cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2021 và kế hoạch tháng 9/2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), tính chung 8 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện của PV Power đạt 11,79 tỷ kWh, tổng doanh thu ước đạt 20.082 tỷ đồng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục thấp. Nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành cách ly xã hội và các nhà máy điện năng lượng mặt trời vẫn đang được huy động cao. Các nhà máy điện của PV Power cân đối phát điện, đủ bù đắp đủ chi phí và đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Trong tháng 8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) huy động Nhà máy điện Cà Mau 1&2 với sản lượng thấp với công suất tối thiểu của 2 tổ máy trong tuần đầu tháng, sau đó chỉ huy động 1 tổ với công suất tối thiểu (khoảng 6 triệu kWh/ngày) đến thời điểm cuối tháng. Đối với Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, trong tháng 8, nhà máy được giao sản lượng điện hợp đồng (Qc) cao nhất trong năm (311,7 triệu kWh). Do giá thị trường trong tháng 8 thấp hơn chi phí biến đổi nên Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chào giá để chạy với công suất thấp đảm bảo hiệu quả.

Trong tháng qua, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được giao Qc tương đối cao (315,8 triệu kWh). Do giá thị trường thấp hơn so với chi phí biến đổi nên trong nửa đầu tháng 8, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chào giá để chạy sản lượng thấp hoặc dừng máy (dừng máy từ ngày 23/8).

8 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của PV Power đạt 11,79 tỷ kWh

Nhà máy điện Vũng Áng 1 được giao Qc thấp nhất trong năm (295,0 triệu kWh). Trong nửa đầu tháng 8, với giá thị trường trung bình vượt giá biến đổi, Nhà máy điện Vũng Áng 1 vận hành với sản lượng 20 triệu kWh/ngày. Từ ngày 15/8, nhà máy bắt đầu dừng tổ máy số 2 để đại tu theo kế hoạch. Các ngày cuối tháng nhà máy vận hành 1 tổ máy với sản lượng trung bình 9,8 triệu kWh. Nhà máy điện Vũng Áng 1 hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao.

Đối với các nhà máy thủy điện, Nhà máy điện Hủa Na được giao Qc cao (62,7 triệu kWh). Giá thị trường cao so với giá hợp đồng. Tại thời điểm đầu tháng, mực nước hồ đang xấp xỉ mực nước chết, lượng nước về thấp nên nhà máy vận hành không đạt kế hoạch sản lượng. Nhà máy điện Đakđrinh được giao Qc 27,5 triệu kWh. Mực nước hồ chứa tại nhà máy khoảng +386,3m/ MNC +375m nên nhà máy cân đối chào giá để đạt hiệu quả tối đa (và đảm bảo yêu cầu về mực nước giới hạn phục vụ tưới tiêu). Giá thị trường cao so với giá hợp đồng nên nhà máy phát sản lượng đạt kế hoạch.

Về dự án đầu tư Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, ngày 23/8 vừa qua, gói thầu EPC của dự án đã mở thầu. Hiện tại, Ban quản lý dự án Điện đang đánh giá hồ sơ dự thầu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, ngày 13/9, HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã CK: POW) ban hành Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 2% vốn điều lệ, tương đương hơn 468 tỷ đồng, mỗi cổ phần sẽ nhận 200 đồng. Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Nguồn vốn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 1/10/2021. Ngày chi trả cổ tức là 4/11/2021. Kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra ngày 27/5/2021 thông qua.

Trong thời gian tới, PV Power tiếp tục tăng cường giám sát, kỹ thuật vận hành, công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ đảm bảo duy trì các nhà máy điện vận hành sản xuất ổn định liên tục. Đồng thời, chuẩn bị tốt phương án tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện, tiếp tục làm việc với EVN/EPTC để đàm phán các hợp đồng mua bán điện, hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện cho các Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 3&4... Sản lượng điện dự kiến trong tháng 9 là 878,2 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 1.290 tỷ đồng.

Hải Long