Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

Thứ ba, 7/9/2021 | 10:07 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1455/QĐ-TTg ngày 2/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Các Phó Trưởng Ban bao gồm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có 11 Ủy viên.

Tùy tình hình thực tế, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan (Ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương) tham gia làm ủy viên Ban Chỉ đạo hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự họp và báo cáo những vấn đề cần thiết. 

Thủ tướng ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí. (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí. Chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, nhà thầu thực hiện những nội dung theo nhiệm vụ để bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp các ngành, địa phương liên quan giải quyết những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về dầu khí. 

Ban Chỉ đạo thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí; giải quyết những vấn đề có tính liên quan liên ngành đến các dự án trọng điểm về dầu khí. Định kỳ và đột xuất báo cáo Thủ tướng về tiến độ xây dựng, chất lượng công trình thuộc các các dự án trọng điểm về dầu khí. Các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Hải Long