Trà Vinh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kho xăng dầu và hóa dầu

Thứ năm, 21/3/2024 | 15:54 GMT+7
UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kho xăng dầu và hóa dầu đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty CP Năng lượng và hóa dầu Trà Vinh.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng kho chứa xăng dầu, hóa dầu và cầu cảng xuất nhập khẩu xăng dầu. Địa điểm thực hiện dự án là tại ấp Xoài Rùm, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tổng diện tích sử dụng đất, mặt nước khoảng 46,33ha.

Công suất thiết kế: xây dựng kho xăng dầu, hóa dầu có tổng sức chứa 50.000m3 gồm: cụm bồn bể sức chứa 40.000m3 và cụm bồn bể sức chứa 10.000m3; kho hóa dầu, sản phẩm đóng thùng, bao kiện (sản phẩm rắn). Xây dựng cầu cảng chuyên dùng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 20.000 tấn gồm: 1 cầu cảng tiếp nhận hàng lỏng (dài 210m) với năng suất dự kiến thông qua cảng 0,80+1,10 triệu tấn/năm; 1 cầu cảng tiếp nhận hàng tổng hợp (dài 300m) với năng suất dự kiến thông qua cảng 0,60+0,80 triệu tấn/năm. Đây là công trình công nghiệp cấp I; công trình cảng biển cấp II.

Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 576 tỷ đồng. Thời hạn hoạt đông của dự án là 50 năm. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: từ tháng 6/2024 - 5/2026 xây dựng, lắp đắt thiết bị; từ tháng 6/2026 - 9/2026 lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, đánh giá định lượng rủi ro, nghiệm thu kho xăng dầu và hóa dầu; đến tháng 11/2026 lập kế hoạch an ninh cảng biển, nghiệm thu, công bố cảng, vận hành thương mại.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Trà Vinh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình thực hiện giám sát, đánh giá các nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật.

Các Sở, ban, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Thuế, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, thuế, môi trường… liên quan dự án.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Hải Long