Kinh tế xanh

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển xanh

Thứ hai, 20/3/2023 | 15:23 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa tham dự và phát biểu về thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế xanh tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên năm 2023.

Với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá diễn đàn năm nay rất thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", phát triển dựa vào kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Qua đây, Thủ tướng nhấn mạnh, xác định kinh tế xanh, chuyển đổi xanh là động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn, dựa vào khoa học và công nghệ để phát triển đất nước. Tăng trưởng xanh cũng là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, phát triển kinh tế xanh cần được triển khai quyết liệt ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Lấy con người là trung tâm, chủ thể, vừa là nguồn lực vừa là động lực quan trọng nhất và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển, nhất là trong phát triển xanh. Lưu ý, cần tránh tình trạng "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau"; không chấp nhận phương thức tăng trưởng bằng mọi giá, thiếu tính bền vững và càng không chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường sống của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên cấp cao VBF thường niên năm 2023

Tăng trưởng xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của từng vùng miền, địa phương và doanh nghiệp; khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong tăng trưởng xanh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Cụ thể: cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; tăng tính minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, người lao động và các bên liên quan; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (về vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo, phát triển nhân lực…) trong phát triển xanh.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước (đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý; bảo vệ sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại…). Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tuỵ, thân thiện, giải quyết dứt điểm các công việc, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Với phương châm năm 2023 là "Đoàn kết kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả", Chính phủ Việt Nam nỗ lực đạt mục tiêu đề ra, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng làm ăn, kinh doanh, bảo đảm lợi ích đôi bên, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phát triển văn hóa Việt Nam ngang tầm kinh tế - xã hội. Thủ tướng mong rằng, VBF tiếp tục là kênh đối thoại thiết thực, hiệu quả giữa Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, với Việt Nam, tăng trưởng xanh không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh, Việt Nam đã và đang chủ động tiếp cận với mô hình phát triển xanh và bền vững.

Mộc Trà (T/H)