Văn hóa, du lịch

Trưng bày hơn 200 tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về Đại hội Đảng

Thứ tư, 20/1/2021 | 14:55 GMT+7
Ngày 19/1, lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội” diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Triển lãm hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội” nhấn mạnh 3 nội dung: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội; hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, phần nội dung “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam” cho thấy vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Trong đó bao gồm các tài liệu, hiện vật tiêu biểu như Bản án chế độ thực dân Pháp; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người dân thăm quan tại gian Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội”

Phần “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ… cho thấy thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Về phần nội dung “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban quản lý bảo tàng và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng trưng bày giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội. Như: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… đi kèm với đó là nhiều tài liệu, hiện vật là các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thành tựu, bài học kinh nghiệm; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn để thu hút khách thăm quan.

Trưng bày sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 5/2021 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, 25 Tông Đản, Hà Nội.

Khánh An