Văn hóa, du lịch

Xây dựng bộ công cụ giám sát bảo tồn di sản

Thứ tư, 6/1/2021 | 16:27 GMT+7
Tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển đất nước phải gắn liền với bảo vệ văn hóa, xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2019, Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia đã tổ chức thẩm định được 52 di tích, 112 hiện vật, nhóm hiện vật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận Bảo vật quốc gia. 

Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ các hồ sơ di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hoặc cần bảo vệ khẩn cấp.

Đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ đạo các địa phương có biện pháp, phương án cụ thể để bảo vệ và bảo quản đặc biệt đối với bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh; UBND tỉnh, thành phố quan tâm đúng mức đến việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị đối với di tích quốc gia đặc biệt.

Tuy nhiên, nhiều địa phương hiện chưa quan tâm hoặc chưa có chế độ bảo vệ, bảo quản, bảo tồn tương xứng đối với các bảo vật quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2024 ngày 5/1

Do đó, tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2024, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng sẽ làm tốt hơn nữa hoạt động tư vấn về những vấn đề liên quan đến khoa học, công tác quản lý để bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, tạo động lực để đất nước phát triển. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, từ đó hình thành cơ chế, mạng lưới đồng hành, bổ trợ cơ quan quản lý nhà nước để công tác bảo tồn, phát huy di sản đi vào thực chất.

Cụ thể, Phó Thủ tướng trao đổi về một số kiến nghị của các thành viên Hội đồng liên quan về sự cần thiết phải có chương trình, đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, thúc đẩy dự án xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia… Theo đó, Phó Thủ tướng “đặt hàng” Hội đồng bàn và xem xét phương án thiết lập bảo tàng số quốc gia; nghiên cứu xây dựng bộ công cụ giám sát việc bảo tồn các di sản văn hóa trên cả nước.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia đã nghe báo cáo của trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long về tiến độ triển khai công tác phục dựng Chính điện Kính Thiên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hoàng thành Thăng Long là di tích đặc biệt, quan trọng của quốc gia, vì vậy Bộ VHTTDL, lãnh đạo thành phố Hà Nội cần sớm có báo cáo cụ thể về vấn đề này.

Khánh An