Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử của EVNNPC đạt 99,45%

Thứ sáu, 16/9/2022 | 17:02 GMT+7
Tính từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 99,45%. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 99,45%.

EVNNPC đã và đang cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng một cách hiệu quả, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng nhờ ứng dụng các công nghệ 4.0, công nghệ số vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Theo báo cáo của EVNNPC, tính từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử của Tổng công ty đạt 99,45%. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 99,45%. Bên cạnh đó, tháng 8/2022, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,98%; lũy kế 8 tháng, đạt 99,5%.

Theo EVNNPC, khách hàng chưa được ứng dụng dịch vụ điện theo phương thức điện tử hoặc dịch vụ điện cấp độ 4 chủ yếu là khách hàng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, người lớn tuổi không sử dụng điện thoại hoặc không có thiết bị để xác thực các thông tin theo phương thức điện tử.

EVNNPC tích cực ứng dụng các công nghệ 4.0, công nghệ số vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Đặc biệt, năm 2022, EVNNPC đã đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng qua Zalo, qua đó, tiết kiệm được rất lớn chi phí nhắn tin SMS trong công tác chăm sóc khách hàng. Tính đến cuối tháng 8/2022, toàn tổng công ty có 4,95 triệu khách hàng đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo, tăng 946.648 khách hàng so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 45,11% tổng số khách hàng tổng công ty quản lý. Số lượng tin nhắn qua Zalo trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 70,02 triệu tin, góp phần tiết kiệm khoảng 21 tỷ đồng.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 8/2022 của Tổng công ty đạt 81,53%, vượt 10,13% so với chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 95,11%.

Tháng 8 năm 2022, EVNNPC cũng đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 230 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,55 ngày. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.704 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày; giảm 0,39 ngày so với cùng kỳ 2021; giảm 3,22 ngày so với quy định của EVN.

Tiến Đạt