EVNNPT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Thứ sáu, 16/9/2022 | 15:02 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm năm 2022 như: dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo, các nguồn Tây Bắc; dự án đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc và các khu vực kinh tế trọng điểm...

Theo báo cáo của EVNNPT, sản lượng điện truyền tải tháng 8/2022 thực hiện 19.000 triệu kWh, tăng 14% so cùng kỳ tháng 8 năm 2021 (do tháng 8/2021 giãn cách xã hội dịch Covi-19). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện truyền tải đạt 143.256,9 triệu kWh, tăng 4,2% so cùng kỳ 8 tháng năm 2021, bằng 66,4% kế hoạch năm 2022.

Tháng 8/2022 tổn thất điện năng thực hiện 2,67%. Lũy kế 8 tháng đầu năm tổn thất điện năng thực hiện đạt 2,51%, tăng 0,36% so cùng kỳ năm 2021, cao hơn 0,37% so với kế hoạch năm 2022 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. 

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng: kế hoạch khởi công năm 2022 EVN giao có 43 công trình. Lũy kế 8 tháng đầu năm, EVNNPT khởi công được 10/kế hoạch 3 quý 25 dự án/kế hoạch cả năm 43 dự án.

Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch

Trong khi đó, kế hoạch đóng điện năm 2022 EVN giao có 71 công trình. Tháng 8/2022 đóng điện 2 dự án: nâng công suất các TBA 220kV Bỉm Sơn, Đô Lương). Lũy kế 8 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty hoàn thành đóng điện được 22/kế hoạch 9 tháng 41 dự án/kế hoạch cả năm 71 dự án.

Trong tháng 9 và quý III năm 2022, EVNNPT sẽ tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện trong mùa bão lũ. Tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố. Không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng để phấn đấu thực hiện tốt nhất đối với chỉ tiêu tổn thất điện năng Tập đoàn giao.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình sửa chữa lớn lưới điện truyền tải cần thiết để đảm bảo chất lượng vận hành lưới điện truyền tải. Rà soát giãn tiến độ các công trình sửa chữa lớn chưa thực sự cần thiết để giảm chi phí năm 2022 của Tổng công ty.

Về đầu tư xây dựng, EVNNPT tập trung chỉ đạo các mục tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng theo kế hoạch Tập đoàn đã đề ra. Cụ thể như sau:

Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư: trình duyệt chủ trương đầu tư, báp cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng Tập đoàn giao và đảm bảo tiến độ khởi công các dự án theo kế hoạch.

Về thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng và giải ngân: các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng để hoàn thành kế hoạch về khối lượng đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư thuần năm 2022.

Hiện trường dự án thi công lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá

Về công tác khởi công: EVNNPT tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn nhà thầu và bồi thường giải phóng mặt bằng để có thể khởi công các dự án có kế hoạch khởi công trong 3 quý đầu năm 2022, đặc biệt các dự án đã chậm tiến độ kế hoạch và dự án quan trọng như: nâng công suất TBA 500kV Sông Mây, TBA 220kV khu kinh tế Nghi Sơn, TBA 220kV Pắc Ma, đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè, TBA 220kV Phú Thọ 2...

Về công tác đóng điện: tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đóng điện các dự án có kế hoạch đóng điện trong 3 quý tháng đầu năm 2022, đặc biệt các dự án đã chậm tiến độ và tập trung các dự án trọng điểm như: đường dây đấu nối TBA 220kV Bắc Quang, giai đoạn 2 đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng, nâng khả năng tải các đường dây 220kV Yên Bái - Việt Trì, Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn, Đồng Hòa - Thái Bình; nâng công suất TBA 500kV Ômôn; các TBA 220kV Yên Mỹ, Duy Xuyên, Cam Ranh... 

EVNNPT cũng sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Tổng công ty trong năm 2022 như: các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, Vân Phong; dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo, các nguồn Tây Bắc; dự án đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc và các khu vực kinh tế trọng điểm.

Tiến Đạt