Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử của EVNNPC đạt gần 95%

Thứ tư, 17/3/2021 | 09:30 GMT+7
Trong 2 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có 56.873 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 94,89%.

Theo báo cáo của EVNNPC, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trong nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát nhưng kết thúc tháng 2/2021 sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC vẫn đạt 5,51 tỷ kWh; tăng 7,12% so với tháng 2/2020. Lũy kế 2 tháng năm 2021 thực hiện 11,7 tỷ kWh; tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 14,63% kế hoạch cả năm 2021 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Tổn thất điện năng tháng 2/2021 là 4,61% giảm 0,06% so với cùng kỳ 2020, lũy kế 2 tháng đầu năm 4,50%, giảm 0,31% so với cùng kỳ 2020.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho cho 152 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,37 ngày. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 363 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,17 ngày; giảm 2,83 ngày so với quy định của EVN, giảm 0,83 ngày so với kế hoạch của EVNNPC.

Tháng 2/2021, toàn EVNNPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 84 lần trên đài phát thanh, 65 lần trên báo giấy và báo điện tử, 32 lần trên đài truyền hình, 1720 lần trên loa phát thanh phường xã, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 14.023 lần.

Trong 2 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 34.136 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 57,23% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện. Toàn Tổng công ty có 56.873 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 94,89%.

Nhân viên ngành điện tư vấn cho khách hàng về dịch vụ điện đang được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 2/2021 đạt 45,13%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 82,33%.

Tháng 2/2021, Tổng công ty đã khởi công 4 công trình; đóng điện được 03 công trình với năng lực tăng thêm 15 MVA và 13,8km đường dây 110kV. Lũy kế 2 tháng, toàn Tổng công ty khởi công 08/79 công trình, đạt 10,1% kế hoạch năm và đóng điện 04/81 công trình, đạt 4,9% kế hoạch năm.

Trong tháng 3/2021, Tổng công ty sẽ tiếp tục kiểm tra công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch EVN giao. Bên cạnh đó, EVNNPC kiểm tra lắp đặt công tơ điện tử đợt 1 và kết nối đọc xa công tơ tại các đơn vị. Tổ chức hiệu quả hội nghị trực tuyến các mặt công tác; tổ chức các hoạt động truyền thông cho sự kiện Giờ Trái đất 2021. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án Chuyển đổi số EVNNPC; đồng thời đảm bảo cung cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ cách ly người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn các tỉnh miền Bắc.

Tiến Đạt