Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Thứ năm, 29/12/2022 | 15:53 GMT+7
Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết sẽ tích cực thực hiện các giải pháp để ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Cục Viễn thám quốc gia, ông Chu Hải Tùng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, trong năm 2022, Cục đã đẩy nhanh quá trình xây dựng các văn bản về quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực viễn thám; tiếp tục hướng dẫn và giám sát việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tại các Bộ, ngành, địa phương; tích cực triển khai thực hiện đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội”.

Bên cạnh đó, Cục cũng đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên, phát triển nông nghiệp, quản lý, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, giám sát về môi trường biến động diện tích đất rừng, biển, hải đảo, các khu vực có nguy cơ sạt lở, giám sát khai thác mỏ trái phép; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giám sát biển, đảo, diễn biến vùng ô nhiễm, vùng nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm vùng kinh tế trọng điểm ven biển; cung cấp dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải cao (VNREDSat-1, SPOT 6/7) phủ trùm lãnh thổ Việt Nam đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cho các Bộ, ngành và địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Viễn thám quốc gia

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, trong năm 2023, Cục sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp, nghiên cứu và đề xuất xây dựng quy trình cung cấp dữ liệu viễn thám, xây dựng dịch vụ công về viễn thám, hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng viễn thám; triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bảo đảm đồng bộ và thống nhất với cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, dự án của đề án “Giám sát tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám”; đề án “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”; dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp phương pháp địa vật lý - hải dương xác định dịch chuyển bờ ngầm và địa chất tầng nông đới bờ phục vụ đánh giá, dự báo xâm thực bờ biển và đề xuất một số giải pháp phòng, chống xâm thực dải ven biển Việt Nam”; nhiệm vụ “Theo dõi, giám sát một số loại hình sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám”…

Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch giám sát nhanh các hiện tượng, sự cố bất thường do thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Viễn thám quốc gia trong việc tham mưu, đề xuất triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tập trung rà soát, chú trọng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quản lý, ứng dụng viễn thám trên phạm vi cả nước; hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật của lĩnh vực viễn thám và tiến tới xây dựng bộ đơn giá của lĩnh vực để phục vụ cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tăng cường các dự án đầu tư, có kế hoạch ngay từ đầu năm để triển khai hiệu quả các dự án đầu tư; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên giám sát phòng tránh thiên tai, cảnh báo lũ quét sạt lở đất.

Đặc biệt, cần chủ động nghiên cứu, lên kế hoạch trước các nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám; tăng cường dự báo trước tình hình để có những nghiên cứu khoa học đi trước, đón đầu xu thế của thời đại.

Ngọc Huyền