Vấn đề nước sạch và vệ sinh tiếp tục được thảo luận tại SDGs

Thứ năm, 24/6/2021 | 12:02 GMT+7
Ngày 9/7, Hội nghị trực tuyến về các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (SDGs) sẽ được tổ chức, trong đó vấn đề nước sạch và vệ sinh là một trong những chủ đề được quan tâm nhất.

Khung tăng tốc toàn cầu Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ liên quan đến nước sạch và vệ sinh (SDG6) huy động các cơ quan của Liên Hợp Quốc, chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong năm hoạt động xuyên suốt về tài chính, dữ liệu và thông tin, phát triển năng lực, đổi mới và quản trị để thúc đẩy tiến bộ về nước và các vấn đề về vệ sinh trong toàn bộ Chương trình nghị sự 2030, trong đó mục tiêu SDG6 là đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước, cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. 

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng, tiến độ hiện tại của thế giới trong quá trình đạt được SDG6 sẽ phải tăng gấp bốn lần để có thể đáp ứng được mục tiêu đến năm 2030.

Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ liên quan đến nước sạch và vệ sinh

Theo đó, vào ngày 9/7/2021, một Hội nghị đặc biệt nhằm thảo luận về các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (SDGs) sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, đây cũng là chủ đề xuyên suốt của Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững năm 2021. Sự kiện đặc biệt này sẽ tập trung về cách thức mà Khung tăng tốc toàn cầu SDG6 có thể hỗ trợ phục hồi bền vững và linh hoạt sau đại dịch Covid-19, thúc đẩy thực hiện tăng tốc các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của phát triển bền vững, đồng thời xây dựng một giải pháp toàn diện và hiệu quả để đạt được Chương trình nghị sự 2030 trong bối cảnh của thập kỷ hành động và phát triển bền vững (2020 - 2030). 

Khung tăng tốc toàn cầu SDG6 sẽ bao gồm một loạt các sự kiện hội nghị lãnh đạo cấp cao, đa bên nhằm giúp các bên liên quan duy trì đà phát triển SDG6 cũng như chia sẻ các bài học và phương pháp tốt nhất.

Tại sự kiện, sáng kiến phát triển năng lực SDG6 sẽ là một đóng góp mới cho Khung tăng tốc toàn cầu SDG6. Sáng kiến được xây dựng dựa trên các hoạt động phát triển năng lực hiện có của Ủy ban về Nước Liên Hợp Quốc (UN-Water), được đồng điều phối bởi Vụ Liên Hợp Quốc về vấn đề Kinh tế và Xã hội (UN DESA) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Bên cạnh đó, sự kiện đặc biệt SDG6 sắp tới cũng sẽ xem xét tiến độ thực hiện và giới thiệu một số dự án đã được phát triển dựa theo khung tăng tốc toàn cầu SDG6 đã được triển khai từ năm 2020.

Khả Như