Trong nước

Việt Nam mong ADB hỗ trợ phát triển năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh

Thứ năm, 9/7/2020 | 10:58 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước có thu nhập trung bình, rất cần nhiều nguồn lực, trong khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do đó nguồn vốn hỗ trợ của ADB là hết sức quan trọng. Việt Nam mong ADB hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển các lĩnh vực quan trọng như kết cấu hạ tầng; nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, phát triển đô thị, môi trường, y tế, giáo dục...

Đó là chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong buổi tiếp ông Eric Sidgwic, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam diễn ra mới đây.

Theo dự báo của ADB, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP từ 4-4,1% trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều dự báo khả năng Việt Nam sẽ đạt cao hơn mức này. Nhưng dù sao đạt mức mà ADB đưa ra là rất tuyệt vời trong bối cảnh hiện nay. ADB luôn sẵn sàng hỗ trợ ngân sách khi Chính phủ Việt Nam cần.

Đầu năm tới, ADB xây dựng chiến lược đối tác quốc gia mới để phù hợp tình hình mới của Việt Nam. ADB sẽ xem xét các chiến lược, nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam một cách cụ thể. ADB hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua các hình thức tài chính đối với các dự án hạ tầng quan trọng; huy động nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và nguồn vốn vay thông thường; sử dụng nguồn vốn ADB để thu hút cả các nguồn vốn tư nhân, nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật khác. Ngoài nguồn hỗ trợ cho Nhà nước, ADB  còn có thể huy động vốn cho đổi mới sáng tạo, tri thức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong buổi tiếp ông Eric Sidgwic, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Cảm ơn ông Eric Sidgwic dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ Việt Nam coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu về tài trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn. Thủ tướng cảm ơn ADB đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho Văn phòng Chính phủ xây dựng hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet). Chính phủ Việt Nam ủng hộ chiến lược 2030 của ADB đã phê duyệt nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ và tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên giải quyết các vấn đề như nghèo đói, phát triển không đồng đều, chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy lĩnh vực tư nhân.

Cảm ơn ADB đã tư vấn chính sách cho Việt Nam ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua, Thủ tướng cho biết, Việt Nam không chủ quan và đang triển khai nhiều biện pháp vĩ mô quan trọng để phát triển kinh tế hậu COVID-19 với phương châm phục hồi bền vững và đạt mục tiêu kép.

Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý ODA, vay ưu đãi, Thủ tướng nêu rõ, những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư công, quản lý nợ công thông qua việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng để các bộ ngành, địa phương và nhà tài trợ triển khai, huy động và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài minh bạch, hiệu quả. Việt Nam luôn thực hiện nghiêm chỉnh, minh bạch các cam kết với ADB. Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành trong năm 2020 Định hướng cho giai đoạn 2021-2025 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để các bộ ngành phối hợp với ADB lựa chọn các chương trình, dự án cụ thể thúc đẩy hiệu quả trong hợp tác hai bên.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước có thu nhập trung bình, rất cần nhiều nguồn lực, trong khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do đó nguồn vốn hỗ trợ của ADB là hết sức quan trọng. Việt Nam mong ADB hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển các lĩnh vực quan trọng như kết cấu hạ tầng; nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, phát triển đô thị, môi trường, y tế, giáo dục...

“Sự tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ của ADB là rất cần thiết đối với chúng tôi để thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Việt Nam và ADB”, Thủ tướng khẳng định.

An Nhiên