Xây dựng Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ tư, 26/5/2021 | 09:37 GMT+7
Tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức hội thảo “Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết đối với hoạt động của Tập đoàn. Ông Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung nghiên cứu, cho ý kiến trao đổi đóng góp để hoàn thiện dự thảo chiến lược.

Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư, Ban Chiến lược Petrovietnam đã trình bày dự thảo chiến lược và nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự hội thảo nhằm làm rõ một số nội dung trong dự thảo chiến lược như: căn cứ xây dựng, mục tiêu, giải pháp...

Giàn Tam Đảo 05 và giàn Tam Đảo 03 ở mỏ Bạch Hổ

Theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, chiến lược cần phải làm rõ đâu là sự khác biệt của Petrovietnam so với các Tập đoàn/Tổng công ty nhà nước khác khi cùng định hướng trở thành một Tập đoàn năng lượng và điều gì tạo nên vị thế của Petrovietnam trong nền kinh tế đất nước và trên thế giới. Bên cạnh đó, Petrovietnam cần nghiên cứu, xem xét cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động, xem xét không triển khai những hoạt động không gắn với chuỗi giá trị của Petrovietnam.

Ông Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị trong thực hiện chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần có sự đánh giá, điều chỉnh sau từng giai đoạn 5 năm để hoạt động hiệu quả hơn nhưng vẫn phải bám sát và đồng bộ với chiến lược phát triển năng lượng của quốc gia.

Kết luận hội thảo, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo chiến lược phát triển Petrovietnam. Ông Hoàng Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh xu thế chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi Petrovietnam cần phải xây dựng một chiến lược phù hợp trong giai đoạn mới. Chiến lược cần có sự kế thừa, phát huy những ưu điểm, thành quả của giai đoạn trước đã xây dựng, cùng với dự báo diễn biến tình hình kinh tế - chính trị từ đó Petrovietnam triển khai kế hoạch phát triển, phân bổ nguồn lực hiệu quả nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, vì mục tiêu phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Petrovietnam sẽ tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hải Long