Văn hóa, du lịch

Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể được phê duyệt

Thứ sáu, 24/12/2021 | 23:05 GMT+7
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, phạm vi, quy mô lập quy hoạch có diện tích là 10.080ha thuộc xã Nam Mẫu và các xã liên quan, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch gồm:

Giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể và các khu vực cảnh quan có liên quan. Hệ sinh thái động, thực vật trong khu vực bảo tồn, các giá trị kiến tạo địa chất khu vực.

Các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc sống trong khu vực, gồm: Lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thuyết dân gian.

Các yếu tố về thiên nhiên, khí hậu, môi trường, xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch; các thể chế và chính sách có liên quan.

Vai trò của di tích trong mối liên hệ vùng.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể; bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo và di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong khu vực di tích.

Phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bắc Kạn, vùng Việt Bắc và cả nước; kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh khác tại địa phương, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch, kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, xác định ranh giới bảo vệ di tích làm cơ sở pháp lý để quản lý di tích, xác định các khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bố trí hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được phê duyệt…

PV