4 tháng đầu năm 2022: Các chỉ tiêu tài chính của PV GAS vượt kế hoạch 41 - 87%

Thứ bảy, 7/5/2022 | 10:08 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), 4 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của Tổng công ty ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; hoàn thành vượt kế hoạch 41 - 87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7 - 61%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS hoạt động an toàn; không vi phạm quy định về môi trường; không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của doanh nghiệp. PV GAS đã ban hành mục tiêu an toàn - chất lượng - môi trường năm 2022; tăng cường công tác an ninh - an toàn - phòng cháy chữa cháy trong dịp lễ, Tết; phối hợp chặt chẽ cùng với các cấp chính quyền, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện tuần tra công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ các công trình khí… 

Công tác quản trị được lãnh đạo PV GAS đặc biệt chú trọng và từng bước được số hóa, nâng cao; thực hiện việc rà soát, cập nhật sửa đổi, hoàn thiện nhiều quy chế, quy định, quy trình nội bộ để phù hợp với các văn bản của nhà nước, Tập đoàn và tình hình thực tiễn tại PV GAS, đặc biệt là các quy định mới. Quá trình lập kế hoạch, dự báo, phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và diễn biến của giá dầu, giá cổ phiếu khá tốt và sát với thực tế. Cùng với đó là sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, xuyên suốt trong toàn PV GAS, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, hoàn thành vượt mức kế hoạch 4 tháng đầu năm và tăng so với cùng kỳ năm trước đối với chỉ tiêu sản lượng condensate, LPG tiêu thụ và các chỉ tiêu tài chính. 

Trong 4 tháng đầu năm 2022, PV GAS hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu tài chính từ 41 - 87% 

Tất cả hệ thống/công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí/sản phẩm khí liên tục; công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn triển khai theo kế hoạch, đúng quy trình, chất lượng... Đã cung cấp 2,7 tỷ m3 khí khô, bằng 88% kế hoạch; sản xuất và cung cấp 41 nghìn tấn condensate, bằng 180% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 760 nghìn tấn LPG (537 nghìn tấn thị trường trong nước; 223 nghìn tấn xuất khẩu và kinh doanh quốc tế), bằng 146% kế hoạch. 

Tất cả các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt kế hoạch từ 41 - 87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7 - 61% (tổng doanh thu đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.355 tỷ đồng).

PV GAS tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo hướng tập trung hiệu quả; thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực ngay từ những ngày đầu năm (bao gồm công tác nghiên cứu phát triển dự án, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán...); tập trung giám sát, kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như: dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải; dự án trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải; dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án bồn chứa LPG Thị Vải; dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ... PV GAS cũng tiếp tục thực hiện/tìm kiếm cơ hội hợp tác - đầu tư thông qua các BCC, liên kết chuỗi... Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 1.083 tỷ đồng.

PV GAS tập trung giám sát, kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án quan trọng

Trong tháng 4/2022, PV GAS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; xem xét, chấp thuận để người đại diện phần vốn của PV GAS biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại các đơn vị trong PV GAS; tích cực đàm phán, ký kết các hợp đồng/sửa đổi các phụ lục hợp đồng mua bán khí và sản phẩm khí với khách hàng; công tác phát triển thị trường, đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG, các vấn đề liên quan cước phí, cơ chế chính sách được triển khai với nhiều nỗ lực; tiếp tục rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

PV GAS đảm bảo thu xếp vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án với phí cạnh tranh; thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động; kiểm soát công nợ chặt chẽ (không phát sinh thêm nợ xấu trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, các hợp đồng bán hàng đều yêu cầu có bảo lãnh và thường xuyên có văn bản đôn đốc các đơn vị thanh toán trả nợ quá hạn...). 

Hải Long