Bất động sản

Bà Rịa - Vũng Tàu đấu giá khu đất cù lao Bến Đình 110 ha

Thứ bảy, 31/7/2021 | 11:45 GMT+7
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện các thủ tục dự án đấu giá khu đất cù lao Bến Đình đồng thời yêu cầu những đơn vị liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Theo kế hoạch được duyệt, có một số mốc thời gian cần lưu ý như sau:

Sở Tài Nguyên Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư trình thủ tướng Chính phủ chấp thuận và Trình quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thành trước ngày 30/12/2021.

Sở Tài Nguyên Môi trường trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá; xây dựng giá đất khởi điểm và trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Sở Tài Nguyên Môi trường tổ chức đấu giá (đấu thầu lựa chọn đơn vị bán đấu giá và thông báo bán đấu giá), hoàn thành trước ngày 31/2/2022.

Vị trí cù Lao Bến Đình trên bản đồ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm phát triến quỹ đất tỉnh) các sở ngành có liên quan tổng hợp tiến độ thực hiện dự án khu đô thị cù lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu vào báo cáo chung các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Khu đất cù lao Bến Đình thuộc phường 5, phường 9 và phường Thắng Nhì có diện tích khoảng 110 ha được quy hoạch đất ở hỗn hợp, thương mại dịch vụ.

Hạ Quyên