Bất động sản

Bắc Ninh chuẩn bị xây dựng khu đô thị rộng 300ha

Thứ sáu, 20/11/2020 | 00:21 GMT+7
Được biết, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường: Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND thành phố Bắc Ninh… về việc tài trợ lập quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường: Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Ảnh minh họa

Văn bản có hiệu lực đến hết tháng 11/2021 để hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, đồng thời sẽ hết hiệu lực nếu đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt trong thời hạn nêu trên.

Việc lập quy hoạch khu vực có diện tích 300ha nhằm thực hiện kết luận ngày 4/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc lập quy hoạch chi tiết khu đô thị bằng nguồn tài trợ của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của Công ty CP Him Lam – chi nhánh Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Về kinh phí, sản phẩm quy hoạch, Công ty CP Him Lam – chi nhánh Bắc Ninh cam kết tài trợ 100% không hoàn lại, không điều kiện bắt buộc.

Nhật Linh