Ban hành Kế hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2023

Thứ sáu, 30/12/2022 | 15:58 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo kế hoạch, sản lượng điện thương phẩm năm 2023 từ 23.352 - 23.686 triệu kWh (tăng trưởng khoảng 5,5 - 7%), tương ứng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tỷ lệ tổn thất điện năng khoảng 3,5%; chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp giảm dưới 140 phút; tỷ lệ tiết kiệm điện trên tổng sản lượng điện tiêu thụ khoảng 2,2%.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025 và các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước. Bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho 100% khu, cụm công nghiệp, địa bàn sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất do thiếu điện. Hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin xây mới trong nội đô và tại các khu vực phát triển đô thị, kết hợp chỉnh trang tại các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới theo các dự án đầu tư của thành phố...

Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm năm 2023 tăng từ 5,5 - 7%

UBND thành phố Hà Nội cũng phân công thành viên Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phát triển điện lực trên địa bàn thành phố. Đồng thời, giao Sở Công Thương giữ vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, là đầu mối trong công tác phối hợp, triển khai các mặt hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo, chủ đầu tư công trình điện, doanh nghiệp và người dân giải quyết theo thẩm quyền, hoặc tham mưu thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) căn cứ phương án phát triển mạng lưới cấp điện đô thị tích hợp trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô điều chỉnh, Quy hoạch thành phố Hà Nội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sắp xếp kinh phí, các nguồn lực cần thiết xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp và nguồn kinh phí của các đơn vị điện lực, doanh nghiệp và nguồn kinh phí đóng góp, huy động hợp pháp khác.

Đức Dũng