Tiết kiệm điện năng

Ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thứ năm, 31/8/2023 | 10:42 GMT+7
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn hệ thống điện, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững chính trị, an ninh, quốc phòng, ổn định xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, công sở; đơn vị sở hữu, vận hành tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc, trường học, cơ sở y tế phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy, kế hoạch tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng giao thông, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện. Theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025. Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

Tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Phối hợp thực hiện tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm điện trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi, phát động về tiết kiệm điện.

Các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. Tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất hàng năm.

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của cơ sở cho khách hàng. Phối hợp trong tiết giảm phụ tải. Chủ động sẵn sàng máy phát điện dự phòng, triển khai chương trình khuyến khích sử dụng các thiết bị điện sử dụng năng lượng tái tạo. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái. Tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất hàng năm.

Doanh nghiệp sản xuất xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện hàng năm; lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu. Sẵn sàng sử dụng máy phát điện dự phòng trong trường hợp hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu công suất, thiếu điện năng. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm. Khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Tăng cường thúc đẩy cải tiến công nghệ trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất, loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, tiếp tục nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng.

Tiến Đạt