Bất động sản

Bản tin bất động sản số 28/2021

Thứ hai, 6/9/2021 | 10:12 GMT+7
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quy định mới về điểu kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất theo từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND thay thế cho quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 10/9/2021.

Bình Thuận ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa

Cụ thể: đối với đất ở đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 40 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4 m, chiều dài tối thiểu là 5 m.

Đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa là 60 m2 và có chiều rộng tối thiểu là 4 m, chiều dài tối thiểu là 8 m.

Đất phi nông nghiệp, khi tách thửa tại khu vực đô thị phải có diện tích tối thiểu là 60 m2 (rộng tối thiểu 4 m và dài tối thiểu 5 m), khu vực nông thôn phải có diện tích tối thiểu là 100 m2 (rộng tối thiểu là 5 m và dài tối thiểu là 10 m).

Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và các xã thuộc huyện Phú Quý là 500 m2.

Ngoài ra, đối với đất nông nghiệp nằm ngoài khu dân cư diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) là 1.000 m2.

Riêng đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao (nông nghiệp) tách ra thửa riêng không gắn với đất ở phải có diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 400 m2.

Diện tích tối thiểu các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa tại phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố là 300 m2.

Cần Thơ đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính về đất đai

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định số 1942/QÐ-UBND ngày 1/9/2021 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND TP.

UBND TP thông qua phương án đơn giản hóa đối với 3 TTHC gồm: thủ tục đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra, thẩm định hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc, giảm 30% thời gian giải quyết TTHC theo quy định hiện hành. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra, thẩm định hồ sơ từ 15 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc, giảm 13,33% thời gian giải quyết TTHC theo quy định hiện hành. Riêng thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (cấp huyện), do Bộ Tài nguyên và Môi trường không quy định thời gian giải quyết thủ TTHC này nên phương án đề nghị quy định cụ thể thời gian thực hiện là 15 ngày để tổ chức, cá nhân kiểm soát được thời gian giải quyết TTHC của cơ quan hành chính.

UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP. Ðồng thời dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh Hóa tìm nhà đầu tư 2 dự án xen cư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục dự án đầu tư tìm nhà đầu tư thực hiện đối với 2 dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 60,235 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là khoảng 10.335 m2. Địa điểm thực hiện tại phường Quảng Thành.

Ảnh minh họa

Dự án khu xen cư số 02 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa có tổng mức đầu tư dự kiến là 62,174 tỷ đồng. Tổng diện tích khu đất đầu tư khoảng 6.145 m2. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hải.

Mục tiêu đầu tư 2 dự án nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được biết, khu đất thực hiện 2 dự án đều chưa được giải phóng mặt bằng.

Thời hạn cuối nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án trên là ngày 5/10/2021.

Thu Uyên