Bất động sản

Quảng Nam thanh tra 26 dự án chậm tiến độ

Thứ bảy, 4/9/2021 | 11:39 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 5706/UBND-KTN về việc lên kế hoạch tổ chức thanh tra đất đai đối với 26 dự án đầu tư có dấu hiệu chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Được biết trước khi ban hành công văn, UBND tỉnh Quảng Nam đã xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 369/BC-STNMT ngày 5/7/2021 và công văn số 1648/STNMT-TTr ngày 4/8/2021 kèm theo công văn số 340/TTT-VP ngày 26/7/2021 của Thanh tra tỉnh về việc đề xuất giao nhiệm vụ thanh tra đối với các dự án có dấu hiệu chậm tiến độ.

Công tác thanh tra đối với các dự án sẽ bắt đầu từ 1/10/2021 đến 30/6/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra về UBND tỉnh Quảng Nam trước ngày 15/7/2022.

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành thanh tra 26 dự án có dấu hiệu chậm tiến độ

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 18 dự án, giao Thanh tra tỉnh thanh tra về đất đai đối với 8 dự án. Cụ thể:

Những dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam thực hiện thanh tra gồm:

Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp (khu du lịch sinh thái Cồn Bắp)

Công ty CP Kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông (khu du lịch Trung Kỳ Viêm Đông tại thị xã Điện Bàn)

Công ty CP Thiên Đường Cổ Cò (khu vui chơi văn hóa, giải trí nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên Đường Cổ Cò tại thị xã Điện Bàn)

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cửa Đại (khu dịch vụ tổng hợp nghỉ dưỡng Bình Minh tại huyện Thăng Bình)

Công ty CP Đạt Phương (khu dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại Thăng Bình)

Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Sông Tiên (khách sạn Tiên Kỳ và siêu thị Tiên Kỳ tại huyện Tiên Phước)

Công ty CP Du lịch sinh thái Hang Gợp (khu du lịch sinh thái cổng trời tại huyện Đông Giang)

Công ty TNHH MTV Thanh Quảng - Chu Lai (dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ ăn uống và suất ăn công nghiệp Tam Thăng tại thành phố Tam Kỳ)

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (dự án khu liên hợp Sợi - Nhuộm - Dệt – May Hương An tại huyện Quế Sơn)

Công ty TNHH Đất Quảng Chu Lai Vila (dự án khu dịch vụ ở cao cấp Đất Quảng Chu Lai tại huyện Núi Thành)…

Những dự án do Thanh tra tỉnh Quảng Nam thực hiện thanh tra gồm:

Công ty CP Xây dựng Thương mại Hoàng Yến (dự án khu du lịch Bãi Rạng tại huyện Núi Thành)

Công ty CP MBLAND Tonkin (khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại thị xã Điện Bàn)

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (khu du lịch tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn)

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Nam Cổ Cò (khu du lịch Nam Cổ Cò tại thị xã Điện Bàn)

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 (dự án đầu tư tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN tại thị xã Điện Bàn)

Công ty CP Đầu tư Năm Sao (dự án HoiAn Golden Sea tại thành phố Hội An)

Công ty CP Đầu tư HG (dự án khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã tại thành phố Hội An)

Công ty CP Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương (dự án khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday tại thành phố Hội An)

Công ty CP Tài chính và Phát triển năng lượng (dự án Thủy điện Tr’Hy huyện Tây Giang).

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh trong quá trình tổ chức thanh tra dự án thuộc địa bàn mình quản lý.

Hạ Quyên