Bình Định: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Thứ sáu, 24/9/2021 | 10:09 GMT+7
NLSVN - Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản hướng dẫn các Ban ngành liên quan cùng tổ chức, đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiễn biến phức tạp.

Chiến dịch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường,

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị, chiến dịch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện.

Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19, ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; trong đó tập trung một số hoạt động tuyên truyền hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, ống hút, hộp ốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn dùng một lần); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, sản phẩm nhựa dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác.

Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường; hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá.

Triển khai thực hiện đồng bộ giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất thải rắn, đặc biệt là về công tác phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng; tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

 

PV