Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220kV Phù Mỹ - rẽ Phước An - Quảng Ngãi mạch 2

Thứ tư, 22/5/2024 | 10:30 GMT+7
UBND tỉnh Bình Định mới đây đã có Quyết định số 1687/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đầu tư dự án đường dây 220kV Phù Mỹ - Rẽ Phước An - Quảng Ngãi (mạch 2).

Theo quyết định, dự án được đầu tư tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư là gần 137 tỷ đồng. Dự án có diện tích đất xây dựng mở rộng trạm biến áp khoảng 0,94 ha; phần đường dây 220kV (gồm diện tích chiếm đất vĩnh viễn của móng cột đường dây) khoảng 0,44 ha; diện tích ảnh hưởng hành lang an toàn tuyến đường dây khoảng 4,72 ha. Tiến độ đầu tư từ quý I/2024 đến quý II/2026.

Theo UBND tỉnh Bình Định, mục tiêu của dự án là tiếp nhận và truyền tải công suất tại các nhà máy điện mặt trời, điện gió, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định và khu vực lân cận lên hệ thống điện quốc gia; đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phụ tải các tỉnh thuộc khu vực (Bình Định và khu vực lân cận); tăng cường độ ổn định lưới điện khu vực, giảm tổn thất công suất, điện năng trên hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật diện tích thực hiện dự án vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương; thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định; chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư tổ chức thông báo rộng rãi, công khai chủ trương thực hiện dự án và lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương bị ảnh hưởng.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư; thi công đúng thiết kế, đảm bảo hành lang an toàn tuyến đường dây 220kV theo quy định; thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, rà phá bom mìn, vật liệu nổ cùng các quy định khác có liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhà đầu tư thực hiện tốt việc phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng cần phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, địa phương cùng cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của địa phương; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thông báo rộng rãi, công khai chủ trương thực hiện dự án và lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương bị ảnh hưởng. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan, báo cáo tiến độ thực hiện dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương để theo dõi, giám sát.

Nhã Quyên