Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ tư, 29/5/2024 | 10:15 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc có liên quan về việc khẩn trương hỗ trợ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 23/5/2024 về triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải các tỉnh có liên quan về việc khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3.

Thi công kéo dây dự án đường dây 500kV mạch 3 sẽ giao chéo với nhiều tuyến đường giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục, các Sở Bộ Giao thông vận tải theo thẩm quyền chỉ đạo các Chi cục, các Khu quản lý đường bộ, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa và cơ quan trực thuộc liên quan có trách nhiệm chủ động liên hệ, phối hợp, hướng dẫn đơn vị thi công xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông tại những điểm giao chéo với các tuyến giao thông; trên cơ sở đó khẩn trương phê duyệt theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, phương tiện chở hàng phục vụ dự án vào, rời các cảng nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo những nội dung được Bộ giao nêu trên, hàng ngày báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ, kết quả thực hiện cho đến khi hoàn thành công việc.

Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật trước ngày 29/5/2024 hoặc trước ngày thi công các hạng mục công trình tại các điểm giao chéo giữa các dự án đường dây 500kV mạch 3 với đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Sau khi có chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng  công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cũng có văn bản yêu cầu các đơn vi thi công xây lắp khẩn trương lập biện pháp tổ chức thi công kéo dây qua những điểm điểm giao chéo của dự án đường dây 500kV mạch 3 với đường bộ, đường sắt, đường thủy và thỏa thuận với các đơn vị quản lý để phê duyệt phương án, cấp phép thi công theo quy định.

Các Ban quản lý dự án kiểm soát và đôn đốc các đơn vị thực hiện đối với từng điểm giao chéo cụ thể, không để việc thỏa thuận giao chéo ảnh hưởng đến tiến độ kéo dây. Quá trình thực hiện, các đơn vị phối hợp và thường xuyên cập nhật thông tin xử lý, nếu gặp khó khăn vướng mắc phát sinh cần báo cáo ngay đến Bộ Giao thông vận tải để đề nghị hỗ trợ.

Thu Hiền