Quy hoạch, xây dựng

Bộ Xây dựng họp về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2021

Thứ năm, 8/4/2021 | 11:04 GMT+7
Ngày 7/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Không có văn bản chậm tiến độ trong quý I/2021

Mở đầu cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng Tống Thị Hạnh đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh về tình hình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng tính đến hết quý I/2021.

Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng trong năm 2021, Bộ phải soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền 17 văn bản. Trong đó có 5 Nghị định, 1 Nghị quyết của Chính phủ; 3 Quyết định, 2 đề án của Thủ tướng Chính phủ và 6 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp về chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Ngoài chương trình công tác chính thức đã được ban hành, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng còn đăng ký soạn thảo bổ sung 12 văn bản. Trong số này có 3 Nghị định, 1 Nghị quyết của Chính phủ; 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 4 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề xuất bổ sung 6 văn bản; Cục Phát triển đô thị đề xuất 2 văn bản; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường bổ sung 1 văn bản và Viện Kinh tế xây dựng có 3 văn bản.

Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Bộ Xây dựng cần trình các cấp thẩm quyền ban hành, hoặc trình ban hành 5 văn bản trong quý I/2021.

Tuy nhiên, Bộ chỉ có 3 văn bản soạn thảo, ban hành đúng tiến độ là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 - 2030.

2 văn bản còn lại xin điều chỉnh tiến độ sang quý II/2021 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Đó là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và đề án tăng cường quản lý Nhà nước về cấp nước khi thực hiện chủ trương xã hội hóa theo Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ.

Khối lượng công việc năm 2021 tập trung trong quý II

Theo Chương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Bộ phải trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 10 văn bản trong quý II/2021, bao gồm: 2 Nghị định, 1 Nghị quyết của Chính phủ; 1 Quyết định, 1 đề án của Thủ tướng Chính phủ và 5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Riêng trong tháng 4/2021, Bộ cần ban hành 3 Thông tư của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Viện Kinh tế xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết năm 2021 được Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ hơn với yêu cầu hiệu quả cao hơn

Ngoài ra, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản còn đề xuất bổ sung 2 văn bản ngoài Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng trong quý II/2021. Đó là Thông tư hướng dẫn sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư hướng dẫn sửa đổi Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Như vậy, chỉ riêng trong quý II/2021, Bộ Xây dựng sẽ phải soạn thảo 10/17 văn bản theo Chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và 2/12 văn bản ngoài Chương trình. Đó là một khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các đơn vị phải khẩn trương và chủ động xây dựng, soạn thảo các văn bản; phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và kịp thời báo cáo Thứ trưởng tháo gỡ các khó khăn để hành thành đúng tiến độ đề ra.

Trong cuộc họp, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã lần lượt báo cáo chi tiết về kế hoạch soạn thảo các Văn bản và tiến độ thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và góp ý của Vụ Pháp chế.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh: “Khối lượng công việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm nay là rất lớn. Chính phủ mới sẽ quyết tâm hơn, cải cách hơn và kiến tạo hơn nên Bộ Xây dựng có thể được giao thêm nhiều nhiệm vụ nữa trong thời gian tới. Ngoài các vấn đề được các đơn vị đề xuất còn có thể phát sinh thêm nhiều vấn đề khác. Chính vì vậy, các đơn vị thuộc Bộ cần chuẩn bị tinh thần luôn luôn sẵn sàng”.

Thứ trưởng cũng khen ngợi tinh thần làm việc nghiêm túc của các đơn vị để hoàn thành 3 nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trong quý I/2021. Về nhiệm vụ trong quý II/2021, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung và chủ động thực hiện đúng trình tự quy định, đảm bảo đúng tiến độ và đổi mới hình thức Văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Chúng ta phải cố gắng 1 Luật có 1 Nghị định và 1 Nghị định có 1 Thông tư để giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng nghiên cứu, áp dụng và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản đi vào thực tiễn cuộc sống”.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị rà soát các văn bản quy phạm pháp luật khác để kịp thời cập nhật, sửa đổi và bổ sung, lồng ghép phù hợp. Bên cạnh đó, các văn bản cần đảm bảo tính đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo quy định rõ ràng và chi tiết để giúp người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ áp dụng. Tuy nhiên, các đơn vị cũng không được phép quên vai trò quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng trong các văn bản

Theo Baoxaydung.vn