Bổ nhiệm Giám đốc PV GAS LPG

Thứ tư, 13/1/2021 | 10:35 GMT+7
Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hải Long.

Tại lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phát biểu nêu rõ tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh LPG tại miền Bắc và trên toàn quốc cũng như chỉ đạo cụ thể về định hướng phát triển của PV GAS LPG trong tương lai. Tổng giám đốc PV GAS yêu cầu ông Nguyễn Hải Long phát huy truyền thống, sớm hoà nhập với vị trí làm việc mới, khẳng định vai trò – trách nhiệm – năng lực, để cùng với tập thể PV GAS LPG hoàn thành các nhiệm vụ được giao; góp phần khẳng định sự đúng đắn của chiến lược phát triển của PV GAS LPG  thông qua các “dự án” lớn về con người, tài chính và cơ sở vật chất; đặc biệt củng cố niềm tin vào PV GAS – “Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động” sẽ bước vào công cuộc phát triển trong thời kỳ mới với tâm thế của người tiên phong đầy tự tin, xứng đáng với vai trò dẫn dắt thị trường trong lĩnh vực khí tại Việt Nam.

Ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc  PV GAS (bên phải) và ông Trần Trọng Hữu, Chủ tịch HĐQT PV GAS LPG trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc mới của PV GAS LPG

Đáp lại sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam, ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh phát triển công tác bán lẻ LPG, đại lý và khách hàng tiêu thụ trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về thị phần và sản lượng LPG, tập trung bảo vệ, phát triển mạnh mẽ thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên toàn quốc, kiện toàn bộ máy làm việc tinh gọn, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ, năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động.

Nhã Quyên