Năng lượng phát triển

Các dự án bô xít - alumin - nhôm đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên

Thứ bảy, 13/4/2024 | 09:00 GMT+7
Ngày 12/4, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về hai dự án vận hành thương mại trên địa bàn tỉnh gồm Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng và Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên là lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương có dự án. Đoàn Tập đoàn TVK có ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng các thành viên Hội đồng, lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng, Ban quản lý Dự án Tổ hợp bauxit-Nhôm Lâm Đồng…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV chủ trì buổi làm việc 

Thông tin từ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Nguyễn Tiến Mạnh cho biết, Dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng có công suất 650.000 tấn alumin/năm, tổng mức đầu tư 15.414 tỷ đồng, vận hành thương mại từ ngày 01/10/2013. Sản phẩm của Dự án có chất lượng cao được xuất khẩu đến thị trường các nước Ấn độ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Lũy kế của Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng đến 31/3/2024 đã sản xuất được 6,95 triệu tấn alumin quy đổi, nộp ngân sách 5.315 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 1.000 lao động với thu nhập hiện nay trên 16 triệu đồng/người/tháng. Dự án cũng thực hiện tốt 5 yêu cầu về đảm bảo môi trường tự nhiên; giữ vững an ninh quốc phòng; gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát triển hạ tầng giao thông.

Lũy  kế đến 31/3/2024, Tổ hợp bauxit-nhôm Lâm Đồng đã sản xuất được 6,95 triệu tấn alumin quy đổi 

Đối với Dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, công suất là 150 MWp; tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng, đưa vào vận hành thương mại từ năm 2016. Lũy kế đến 31/3/2024, Dự án đã sản xuất 5,39 triệu MWh điện, nộp ngân sách 1.212 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập hiện nay trên 18 triệu đồng/người/tháng.

Hai Dự án của Tập đoàn TKV trên địa bàn Lâm Đồng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Mặt khác, trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn TKV và các đơn vị đến nay đã tham gia công tác xã hội địa phương với tổng kinh phí trên 320 tỷ đồng. 

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 lũy kế đến 31/3/2024 đã sản xuất được 5,39 triệu MWh điện 

Với Dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng, Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 07/3/2022, Về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đánh giá cao về thành công và chỉ đạo tiếp tục đầu tư mở rộng nâng công suất.

Năm 2024, Tập đoàn TKV đã giao cho Công ty Nhôm Lâm Đồng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu như: Sản lượng quặng nguyên khai 4,3 triệu tấn; sản lượng quặng tinh 1,82 triệu tấn; sản lượng alumin quy đổi 650 ngàn tấn; doanh thu 3.344 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2024, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt trên 26% kế hoạch năm.

Tập đoàn TKV luôn xác định tỉnh Lâm Đồng là địa bàn chiến lược để tiếp tục đầu tư thăm dò phát triển tài nguyên và đầu tư các dự án bô xít - alumin mới, nhằm nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, cũng như đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành công tác xây dựng Đề án phát tiển tổng thể lĩnh vực bô xít - alumin - nhôm của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Đề án, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trước năm 2030, Tập đoàn TKV sẽ tập trung triển khai 2 tiểu đề án thăm dò và 2 dự án bô xít - alumin với tổng vốn đầu tư dự kiến 35.752 tỷ đồng, mở rộng nâng công suất Tổ hợp alumin Tân Rai lên khoảng 2,0 triệu tấn alumin/năm.

Trong tương lai khi nhu cầu alumin, nhôm gia tăng, nguồn điện và hệ thống cung cấp điện đáp ứng đủ cho sản xuất nhôm thỏi như quy hoạch khoáng sản; hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển trong khu vực được đầu tư hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ…, Tập đoàn TKV tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bô xít - alumin - nhôm mới tại các khu vực Tây Nguyên, trong đó ưu tiên tại tỉnh Lâm Đồng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn TKV cũng trình bày một số khó khăn, vướng mắc mà Tập đoàn đang gặp phải trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến bô xít - alumin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đó là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; tái định cư; cơ chế sử dụng đất sau khai thác; tài nguyên cho việc mở rộng nâng công suất…Do đó, Tập đoàn đề nghị tỉnh Lâm Đồng quan tâm, hỗ trợ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin, tài liệu về các chính sách ưu đãi đầu tư, về quy hoạch…Khó khăn nữa là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản là đếnn nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản.

Tập đoàn TKV và tỉnh Lâm Đồng thống nhất tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục nâng hiệu quả và quy mô Dự án Tổ hợp bauxit-nhôm 

Ông Ngô Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV cảm ơn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đã hỗ trợ Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Alumin - Nhôm của đất nước. “Sau buổi làm việc hôm nay, Tập đoàn sẽ nghiên cứu, có điều chỉnh bổ sung vào đề án xây dựng Nhà máy sản xuất Nhôm tại Lâm Đồng song song với tỉnh Đắk Nông. Với sự ủng hộ, đồng hành của của lãnh đạo tỉnh, tôi tin chắc chúng tôi sẽ thành công trong việc sản xuất nhôm tại địa phương”, ông Ngô Hoàng Ngân khẳng định.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học kết luận: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng luôn trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn TKV đối với địa phương. Mong rằng từ buổi làm việc hôm nay sẽ mở thêm cơ hội mới trong quan hệ giữa Tập đoàn với tỉnh Lâm Đồng; trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cũng như mở ra một giai đoạn phát triển mới cho huyện Bảo Lâm trong thời gian tới. Đồng thời, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo địa phương và Tập đoàn TKV, nhất là Công ty Nhôm Lâm Đồng cần rút kinh nghiệm và rà soát cụ thể những việc chưa làm được, làm chưa tốt, chưa hoàn thành để phải thực hiện và làm dứt điểm. Trong đó, đặc biệt chăm lo đến cảnh quan môi trường, đời sống của người dân ở khu tái định cư.

Minh Đạo