Đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Thứ năm, 11/4/2024 | 10:31 GMT+7
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản số 664/UBQLV-NL ngày 9/4/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Theo văn bản, trong thời gian qua, nhu cầu phụ tải toàn quốc có xu hướng tăng cao và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 3 tăng khoảng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức bình quân do Bộ Công Thương phê duyệt là 8,6%). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/2/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện. Cụ thể: rà soát tổng thể, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới; bảo đảm việc cung ứng điện, than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới vững chắc, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt những tháng mùa khô, cao điểm; chủ động, tích cực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ, liên thông, an toàn, hiệu quả.

Thứ hai, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy các nhà máy điện hiện hữu, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2024.

Thứ ba, chịu trách nhiệm về tiến độ đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm. Chỉ đạo doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, chủ động, rà soát các khó khăn vướng mắc, giải quyết theo thẩm quyền.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Trong đó, Ủy ban đề nghị EVN chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành sớm nhất có thể các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối cấp điện cho miền Bắc (phấn đấu nhất định hoàn thành và đóng điện trong tháng 6/2024).

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm, cố gắng phấn đấu để hoàn thành đóng điện các dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, đường dây 500kV Mosoon – Thạnh Mỹ, đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống trong năm 2024, góp phần đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án nguồn điện quan trọng khác.

Thường xuyên báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền khác để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Ủy ban yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập kế hoạch và chỉ đạo bảo đảm việc cung cấp khí cho sản xuất điện ổn định, liên tục, đầy đủ, không gián đoạn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp chỉ đạo, điều hành khai thác, cân đối nguồn than (bao gồm nguồn cung than nhập khẩu), hoạt động chế biến pha trộn, logistic theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Quyết định số 3111/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 về phê duyệt kế hoạch cấp than cho sản xuất điện năm 2024 để bảo đảm duy trì ổn định, liên tục, đầy đủ việc cung cấp than cho các hộ sản xuất điện theo hợp đồng đã ký.

Đức Dũng