Tiết kiệm điện năng

Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình

Thứ tư, 24/5/2023 | 15:21 GMT+7
Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình cung cấp những thông tin dễ hiểu, giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, gas, nhiên liệu cho người tiêu dùng khi lựa chọn các thiết bị trong gia đình.

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 với mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5% - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 và từ 8% - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong cả giai đoạn từ 2019 đến năm 2030.

Ngày 7/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

Cũng như mọi quốc gia đang phát triển, Việt Nam luôn đặt an ninh năng lượng là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Để đảm bảo mục tiêu cung ứng đủ năng lượng cho phát triển bền vững đất nước, việc thúc đẩy cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả luôn là một ưu tiên hàng đầu. Đây là yếu tố quyết định việc đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên - năng lượng một cách hiệu quả nhất.

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn ấn phẩm Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình với mục tiêu cung cấp những thông tin dễ hiểu, giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, gas, nhiên liệu cho người tiêu dùng khi lựa chọn các thiết bị trong gia đình.

Chi tiết Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình.

An Vinh