Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

Thứ ba, 4/7/2023 | 14:54 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí năm 2022.

Theo đó, Nghị định 45/2023/NĐ-CP gồm 10 chương, 64 điều quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí về điều tra cơ bản về dầu khí; danh mục lô dầu khí; lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí; hợp đồng dầu khí; an toàn trong hoạt động dầu khí; hồ sơ, trình tự, thủ tục triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí; ưu đãi trong hoạt động dầu khí; khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí; quyết toán chi phí hoạt động dầu khí, trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định 45/2023/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và thay thế Nghị định 95/2015/NĐ-CP và Nghị định 33/2013/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Đối với hợp đồng dầu khí đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định 45/2023/NĐ-CP có hiệu lực, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo, kế hoạch, chương trình mới hoặc báo cáo, kế hoạch, chương trình điều chỉnh sau ngày 1/7/2023 có hiệu lực được thực hiện theo Nghị định 45/2023/NĐ-CP. Ban hành cùng Nghị định 45/2023/NĐ-CP là 2 phụ lục về hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí và thể thức kế toán của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.

Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 gồm 11 chương, 69 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 với nhiều nội dung mang tính đột phá, là cơ sở pháp lý cần thiết để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí, kỳ vọng sẽ tạo ra động lực về thể chế giúp ngành dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nói riêng đẩy mạnh các hoạt động khai thác, thăm dò, tìm kiếm, đưa ngành dầu khí phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Hải Long