Tin hoạt động hiệp hội

Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam biểu dương Hội viên tài trợ cho Quỹ hoạt động xã hội "Đẩy lùi Covid-19"

Thứ sáu, 10/4/2020 | 11:25 GMT+7

 

HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG

SẠCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Các Hội viên thuộc Hiệp Hội NLS VN


Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư/Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phòng chống đại dịch COVID-19, các Tổ chức/Cá nhân là Hội viên của Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (Hiệp hội) đã tích cực tham gia hoạt động dưới nhiều hình thức để chung sức cùng toàn dân chiến thắng đại dịch COVID-19.

Trong đó, điển hình là hoạt động của Văn phòng đại diện Hiệp hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận quyên góp, tặng quà ủng hộ cho nhân viên Y tế, Bộ đội và tình nguyện viên trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Qua đây, Hiệp hội biểu dương và ghi nhận kết quả hoạt động của các Hội viên (bao gồm Tố chức/cá nhân trong Danh sách kèm theo) đã có tài trợ kịp thời và thiết thực cho Quỹ hoạt động xã hội cùng chung “Đẩy lùi COVID-19" tại khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chức ngày 28 tháng 03 năm 2020.

Hiện tại, dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho toàn xã hội và cộng đồng. Do vậy, Hiệp hội kêu gọi tinh thần đoàn kết và chung tay của các Hội viên nâng cao thực hiện tốt hơn nữa lời kêu gọi của Tổng Bí thư/Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tiếp tục đóng góp ủng hộ cho các chương trình sự kiện của Hiệp hội trong thời gian tới.

Hiệp hội sẽ kịp thời khen thưởng đến các Hội viên có thành tích xuất sắc đối với các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 mà Nhà nước và nhân dân đang thực hiện./.

Trân trọng!
 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ;
- Các phó Chủ tịch HH;
- Tạp chí NLSVN;
- VPĐDHH tại TPHCM;
- Hội điện gió BT;
- Lưu: VP

 

 

DANH SÁCH BIỂU DƯƠNG HỘI VIÊN

1 Lê Minh Hoàng ERS Vietnam
2 Bùi Văn Thịnh Công Ty Điện gió Thuận Bình
3 Nguyễn Tùy Anh Blue Leaf Energy/Macquarie Capital
4 Lê Thị Minh Tâm Công ty Năng Lượng Mới JL Viet Nam
5 Ngụy Thị Khanh Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh 
6 Nguyễn Hải Đức VLEEP USAID
7 Ưng Thế Lãm HTX Làm Nông Minh Bạch 007 
8 Phạm Nam Phong Điện Mặt Trời Vũ Phong Solar 
9 Nguyễn Việt Hưng CTV Wind Civil Engineering
10 Lê Xuân Hội Cá nhân
11 Đào Thu Hằng Clean Energy Investment Accelerator
12 Trần Thị Thùy Dương Nexif Energy
13 Trần Công Lâm Vietsovpetro
14 Hoàng Anh Dũng Carbon Vietnam
15 Tạ Thị Thanh Thanh Veneria Energy
16 Bùi Lê Khoa Gelex Energy
17 Dương Công Đức Công ty Vietcotek Solar
18 Lê Anh Tùng Công ty Năng Lượng Tái Tạo Ecotech
19 Nguyễn Tuấn Phát Công ty Vòng tròn xanh Việt Nam
20 Đào Du Dương Bảo Long Solar Energy
21 Hoàng Giang Pacifico Energy Vietnam
22 Đặng Quốc Toản Công ty Dầu Khí Á Châu Asia Petroleum
23 Nguyễn Thị Mỹ Linh ỌAIR (Quadran Vietnam)
24 Lê Anh Vũ Công Ty Nguồn Năng Lượng ENERGY
25 Vũ Anh Tuấn Công ty Viễn Thông Triệu Hà
26 Nguyễn Xuân Huy Cá nhân