Tin hoạt động hiệp hội

VCEA làm việc với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Thứ năm, 5/3/2020 | 11:54 GMT+7
Ngày 5/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương về công tác phối hợp hoạt động giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam đã chia sẻ về những kết quả hoạt động nổi bật của Hiệp hội trong thời gian qua và dự kiến phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Theo TS. Mai Duy Thiện, tổng số hội viên của VCEA là 230 hội viên; trong đó, hội viên là tổ chức: 20 hội viên, hội viên cá nhân: 210 hội viên. Chi hội thành viên và hội viên thường xuyên gắn kết với Trung ương Hiệp hội và đạt được mục tiêu “Gắn kết, phát triển và bền vững”.

TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (bên phải) chúc mừng Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Hoàng Tiến Dũng

Đặc biệt, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hiệp hội tại khu vực có nhiều lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo, đầu năm 2020, VCEA đã thành lập Văn phòng đại diện của Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại TPHCM. Đến nay, các tổ chức thuộc Trung ương Hiệp hội, bao gồm: Ban phát triển và đầu tư, Ban hợp tác quốc tế, Hội đồng khoa học; các đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm công nghệ Năng lượng Sạch Việt Nam tại Hà Nội, Công ty TNHH truyền thông Năng lượng Sạch Việt Nam, Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam, Văn phòng đại diện VCEA Việt Nam tại TPHCM. Riêng Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam – cơ quan ngôn luận của Hiệp hội có văn phòng riêng và bộ máy hoạt động riêng gồm ban biên tập và các cộng tác viên.

Thời gian qua, Hiệp hội đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổ chức thành viên tổ chức được 12 hội thảo, hội nghị chuyên đề về xây dựng và phát triển nguồn năng lượng sạch ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp hội tham gia và đóng góp ý kiến, tham luận ở nhiều hội thảo trong nước và quốc tế về xây dựng cơ chế và giá điện năng lượng sạch tại Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu về an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường bền vững.

Đại diện VCEA và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tại buổi làm việc 

Về công tác tư vấn, với mục tiêu có việc làm cho các hội viên, gắn kết giữa các thành viên và đóng góp cho quỹ chung để Hiệp hội có chi phí hoạt động do vậy, sau khi ổn định tổ chức bộ máy, Trung ương hội đã kiến tạo và tổ chức triển khai thực hiện được các hợp đồng tư vấn: thực hiện hợp đồng ký với Bộ Công Thương thực hiện đề tài cấp Bộ về điều tra, thu tập các thông số kinh tế kỹ thuật vận hành thực tế của nhà máy nhiệt điện nhằm mục tiêu xây dựng chế độ vận hành tối ưu về kinh tế kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường hiện hành. Năm 2017 - 2018 đã hoàn thành đối với các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) ở phía Bắc (giai đoạn 1); được Bộ Công Thương giao thực hiện tiếp ở các NMNĐ phía Nam (giai đoạn 2) và năm 2019 đã Bộ Công Thương nghiệm thu hoàn thành và được đánh giá xuất sắc.

Năm 2018, Hiệp hội hoàn thành hợp đồng ký với Viện thiết kế điện Quảng Đông (GEDI) và chủ đầu tư NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 (CSG) về hiệu đính “Sổ tay từ điển kỹ thuật Việt - Trung - Anh dùng trong NMNĐ đốt than” do GEDI chủ biên.

Lãnh đạo VCEA chia sẻ thông tin về Hiệp hội

Đặc biệt, tuy mới được thành lập nhưng Hiệp hội đã xây dựng được Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam (đặc biệt là tạp chí điện tử) là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội, là nơi công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực năng lượng sạch trong và ngoài nước. Thời gian qua, các bài báo khoa học cũng như thông tin của các doanh nghiệp thuộc ngành năng lượng sạch đều đã được đăng tải kịp thời trên tạp chí và có hiệu quả. Tạp chí cũng tập hợp được nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh nghiệm tham gia viết bài và là công cụ của Hiệp hội truyền thông kiến thức khoa học kỹ thuật về phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hiệp hội cũng còn có tồn tại, cụ thể là: công tác chuyên môn vẫn hạn chế về số lượng và quy mô; hoạt động của Hiệp hội tập trung chủ yếu ở cấp Trung ương hội, các chi hội cấp cơ sở còn chưa hoạt động hoặc chưa tập hợp và phát huy hết thế mạnh của chi hội đối với các hoạt động chuyên môn; các đề tài nghiên cứu khoa học mới chỉ ở mức đề xuất, chưa được triển khai theo quy định...

Về phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong năm 2020 và dự kiến những năm tiếp theo: sẽ lấy Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 làm phướng hướng hoạt động. Bên cạnh đó, VCEA sẽ tiếp tục thành lập mới các chi hội thành viên mới trên toàn quốc, thành lập Văn phòng VCEA tại miền Trung, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiệp hội cũng sẽ đăng ký với Bộ Công Thương để được thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng có công nghệ sạch; lập kế hoạch đăng ký Xây dựng TC/QC kỹ thuật về phát triển năng lượng sạch Việt Nam. Hợp tác khoa học kỹ thuật với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng sạch Việt Nam (mục tiêu tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo chiếm 15 - 20% vào năm 2030 và 25 - 30% vào năm 2045 - NQ 55-TW). Hiệp hội cũng tiếp tục duy trì và phát triểnnTạp chí điện tử Năng lượng Sạch Việt Nam; xin cấp phép thực hiện giải thưởng “Ngôi sao năng lượng sạch Việt Nam”.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo VCEA cũng chia sẻ một số đề xuất, kiến nghị với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Cụ thể, về hoạt động chuyên môn, lãnh đạo Hiệp hội mong muốn Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tạo điều kiện và hỗ trợ cho Hiệp hội được tham gia hoạt động tư vấn phản biện dự án đầu tư, cơ chế chính sách, xây dựng TC/QCKT... về phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời mong muốn, Cục có cơ chế hỗ trợ Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (mang tính đặc thù để Hiệp hiệp được duy trì và phát triển). Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục có thể hỗ trợ để Hiệp hội có địa điểm mới đặt Văn phòng Hiệp hội.

Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đánh giá cao hoạt động của VCEA

Sau khi nghe báo cáo cũng như những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo VCEA, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đánh giá Hiệp hội tuy mới thành lập nhưng đã tập hợp được một lực lượng thành viên khá đông đảo, kể cả các thành viên tổ chức và cá nhân.

Ông Dũng nhấn mạnh: Chúng ta đang ở trong bối cảnh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch được khuyến khích phát triển rất mạnh mẽ và đây thực sự trở thành xu thế không phải chỉ của các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng nhà nước mà còn cuốn hút được rất nhiều thành phần kinh tế ngoài nhà nước: các công ty, các doanh nghiệp nước ngoài... Và chắc chắn, xu hướng đó còn kéo dài do đó triển vọng phát triển của Hiệp hội là rất lớn.

Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cũng đánh giá cao những hoạt động của VCEA trong thời gian qua: từ công tác truyền thông, tuyên truyền về đường lối chính sách cũng như phổ biến những kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật của Hiệp hội qua các hội thảo, tạp chí... Công tác tư vấn chưa được nhiều nhưng bước đầu Hiệp hội đã tập hợp được lực lượng để làm những đề tài nghiên cứu, những phản biện, báo cáo thẩm tra... Quan trọng hơn cả là Hiệp hội đã tập hợp được tiếng nói của những tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

“Đó có thể là những nhà đầu tư vấp phải những khó khăn gì, cần cơ chế chính sách thoáng hơn mà Hiệp hội nói được những đề xuất, kiến nghị của họ thì điều đó rất tốt cho cộng đồng doanh nghiệp, tốt cho công tác quản lý nhà nước trong việc rút kinh nghiệm, tổng kết để đưa ra những chính sách cho phù hợp. Nên chúng tôi nghĩ những đóng góp của Hiệp hội hiện nay chưa nhiều nhưng có ý nghĩa ngày càng quan trọng hơn trong lĩnh vực năng lượng sạch của Việt Nam”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về những đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, ông Dũng cho biết, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ hỗ trợ, phối hợp với Viện Năng lượng tham mưu, hỗ trợ để Văn phòng Hiệp hội có cơ sở mới. Đồng thời, Cục sẽ hỗ trợ Hiệp hội tham gia hoạt động tư vấn phản biện dự án đầu tư, cơ chế chính sách... Đồng thời, Cục cũng phối hợp, chia sẻ thông tin với Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam của Hiệp hội trong công tác truyền thông lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đỗ Hương